Erikoislääkärin tehtävänä on auttaa potilaitaan näiden sairauksien tunnistamisessa ja hoidossa. Keskeistä on sairauden tai vamman oikea diagnoosi, jonka perusteella erikoislääkäri päättää annettavasta hoidosta. Ammatti on erittäin vastuullinen ja edellyttää korkeaa osaamista, vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisuutta ja stressinsietokykyä.

Erikoislääkärinä toimiminen edellyttää aina erikoislääkärin tutkintoa joltakin lääketieteen erikoisalalta. Erikoislääkärin pätevyys on edellytyksenä myös osaston-, erikois- ja ylilääkärin virkoihin. Noin kaksi kolmasosaa lääkärikunnasta on erikoistuneita.

Eniten erikoislääkäreitä toimii yleislääketieteessä, sisätaudeissa, psykiatriassa, anestesiologiassa ja

Lue lisää ammatista Erikoislääkäri

Julkisessa terveydenhuollossa erikoislääkärit työskentelevät tavallisimmin sairaanhoitopiirien sairaaloissa erikoissairaanhoidossa, pääsääntöisesti omaan erikoisalaansa kuuluvien tautien ja sairauksien poliklinikoilla tai vuodeosastoilla. Erikoislääkäreitä toimii myös yksityissairaaloissa, yksityisillä lääkäriasemilla ja lääkärikeskuksissa.

Erikoislääkärin tulee ennen erikoistumistaan suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on lääkärin perustutkinto. Lääkäreitä koulutetaan Helsingin, Itä-Suomen (Kuopion kampus), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Useimmat lääkärit suorittavat peruskoulutuksen jälkeen

Lue lisää ammatista Erikoislääkäri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Erikoislääkäri tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
9 618 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
9 186 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
10 287 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Erikoislääkäri

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Kunnallisella sektorilla palkka on 3% korkeampi kuin valtiosektorilla
  • 9 618 EUR
  • 9 315 EUR
  • 9 186 EUR
  • 10 287 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset