Konservaattorin tehtävänä on estää vanhojen esineiden tuhoutuminen hoitamalla, entistämällä, restauroimalla ja korjaamalla. Konservaattorit työskentelevät museoissa, kirjastoissa, arkistoissa ja konservointiin erikoistuneissa yrityksissä. Työssä vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja oman erikoisalan seuraamista.

 

 

Konservaattori on käsityöläinen ja erikoisasiantuntija joka vastaa kulttuuriomaisuuden säilyttämisestä ja hoidosta. Konservaattori voi olla erikoistunut esineiden, paperien, maalaustaiteen, huonekalujen, tekstiilien, sisätilojen, rakennusten tai luonnontieteellisen alan konservointiin.

Konservaattorin tehtävänä on hidastaa esineiden ja rakennuksien

Lue lisää ammatista Konservaattori

Konservaattorit työskentelevät museoissa, arkistoissa, kirjastoissa ja konservointilaitoksissa. Työpaikkoja on myös taidesäätiöissä ja alan yrityksissä. Osa toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

 

Konservaattoriksi voi kouluttautua Metropolia ammattikorkeakoulussa (paperi-, tekstiili- ja huonekalukonservointi sekä esine-, interiööri- ja maalaustaiteen konservointi). Tutkintonimike on konservaattori (AMK).

Luonnontieteellisen materiaalin konservaattoritutkinto suoritetaan luonnontieteellisen keskusmuseon konservointijaostolla tai erillisen

Lue lisää ammatista Konservaattori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Konservaattori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 539 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Konservaattori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 19% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 2 539 EUR
  • 3 141 EUR
  • 3 124 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset