Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit (AMK) työskentelevät sosiaalialan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, ihmisläheisyyttä, hyviä ongelmanratkaisutaitoja, positiivista asennetta, järjestelmällisyyttä ja tarkkuutta. 

Sosionomit työskentelevät sosiaalialan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Heidän tehtäväalueensa kattaa sosiaalialan palvelutoiminnot, kasvatuksen, kuntoutuksen, neuvonnan, ohjauksen sekä asiakas- ja yhteisötyön. Suurin osa heistä työskentelee lasten ja nuorten ohjauksen ja kasvatuksen tehtävissä kuntien palveluksessa, esimerkiksi

Lue lisää ammatista Sosionomi

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit (AMK) työskentelevät sosiaalialan monipuolisissa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Heidän tehtävänsä kattavat sosiaalialan palvelutoiminnot, kasvatuksen, kuntoutuksen, neuvonnan, ohjauksen sekä asiakas- ja yhteisötyön.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneista enemmistö työskentelee lasten ja

Lue lisää ammatista Sosionomi

Sosionomiksi kouluttaudutaan ammattikorkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Sosionomi tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 953 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 953 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Sosionomi

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 953 EUR
  • 2 953 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset