🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Tutkimuspäällikkö johtaa, suunnittelee ja koordinoi tutkimustoimintaa eri aloilla. Työhön kuuluu myös osallistumista tutkimusten tekemiseen, projektien johtamista ja tutkimustuloksista tiedottamista. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi yhteiskuntaan, tekniikkaan tai lääketieteeseen. Työpaikkoja on tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, yrityksissä,

Lue lisää ammatista Tutkimuspäällikkö

Tutkimuspäällikkö vastaa tutkimustoiminnan toteutuksesta esimerkiksi järjestössä, yrityksessä tai muussa organisaatiossa. Tehtäviin kuuluu tutkimustoiminnan johtamista, suunnittelua ja kehittämistä, tutkimushankkeiden ja -projektien suunnittelua ja koordinointia sekä tutkimustyöhön osallistumista.

Tutkimuksilla pyritään saamaan lisää tietoa jostakin asiasta

Lue lisää ammatista Tutkimuspäällikkö

Järjestöt. Tutkimusjärjestöt. Tutkimuslaitokset. Tutkimusyritykset. Yliopistot. Korkeakoulut. Valtio. Kunnat. Kaupan ala. Teollisuus. Maatalousala. Metsätalous. Kemian ala. Fysiikan ala. Lääketiede. Terveydenhuoltoala. Sosiaaliala. Opetusala. Tekniikan ala.

 

Tutkimuksen johtotehtävissä voidaan toimia useilla korkeakoulututkinnoilla. Soveltuva korkeakoulututkinto riippuu toimialasta sekä tehtävästä ja vastuualueesta.

Tutkimustehtävissä toimitaan usein tieteellisillä jatkotutkinnoilla, joita ovat eri koulutusalojen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tätä ennen on suoritettava yliopistossa ylempi

Lue lisää ammatista Tutkimuspäällikkö
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Tutkimuspäällikkö tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 847 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Tutkimuspäällikkö

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 15% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 4 847 EUR
  • 5 675 EUR
  • 5 573 EUR
  • 5 795 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset