Taidemaalarit ovat kuvataiteilijoita, joiden ilmaisussa maalaukselliset keinot ovat ensisijaisia. Työssä tarvitaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta sekä ilmaisunhalua ja käden taitoja. Taidemaalarit työskentelevät vapaina taiteilijoina. Taiteellisen työn ohella taidemaalarit tekevät usein opetus- tai kuvitustöitä toimeentulonsa tukemiseksi.

Taidemaalareiksi kutsutaan kuvataiteilijoita, joiden kuvallisessa ilmaisussa maalaukselliset keinot ovat ensisijaisia. Pitkällisen ja vaativan työskentelyn myötä taiteilijalle syntyvät hänelle keskeiset aiheet ja teemat ja persoonallinen ilmaisutapa, joka ilmenee taiteilijan käyttämässä kuva- ja muotokielessä, sommittelussa, väreissä, siveltimen jäljessä,

Lue lisää ammatista Taidemaalari

Taidemaalarit työskentelevät vapaina taiteilijoina. Osalla taidemaalareista on jokin toinen ammatti toimeentulon lähteenä. Myös ne, joilla toista ammattia ei ole, tekevät usein taiteellisen työn ohella jotain muuta työtä.

Sivutöistä enin osa on opetustyötä, sen jälkeen kuvitustyötä. Opetustyötä taidemaalari voi saada esimerkiksi työväenopistoista ja

Lue lisää ammatista Taidemaalari

Kuvataideakatemiassa voi opiskella maalaustaidetta. Alempi korkeakoulututkinto on kuvataiteen kandidaatti, ylempi kuvataiteen maisteri.

Kuvataiteen opetusta järjestetään myös Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa, jossa voi valmistua taiteen kandidaatiksi tai maisteriksi.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tutkinnon kuvataiteilija (AMK).

Kuvataitei

Lue lisää ammatista Taidemaalari
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset