Yhteiskuntatutkija tekee tutkimustyötä esimerkiksi sosiologiaan, valtio-oppiin tai taloustieteeseen liittyvissä aiheissa. Tutkimuksen ohella tehtäviin voi kuulua opetustyötä tai suunnittelutyötä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi yliopistot, valtio ja järjestöt. Ammatissa tarvitaan oman alan tietojen ja tutkimusmenetelmien hallintaa, tiedonhakutaitoja,

Lue lisää ammatista Yhteiskuntatutkija

Yhteiskuntatutkija tekee yhteiskuntatieteellisen alan tutkimustyötä, joka liittyy esimerkiksi väestöön, asumiseen, sosiaalisiin ongelmiin, yhteiskunnan instituutioihin, politiikkaan tai talouteen.

Yksilön ja yhteiskunnan välisten muuttuvien suhteiden tarkastelu on usein keskeistä työssä. Tutkimuksella on usein myös yhteiskuntakriittinen tehtävä, sillä sen

Lue lisää ammatista Yhteiskuntatutkija

Yliopistot, tutkimuslaitokset, valtio, kunnat, yritykset, järjestöt, säätiöt. Yhteiskuntatutkija voi työskennellä myös yrittäjänä.

 

Yhteiskuntatutkijat ovat yleensä yhteiskuntatieteiden, hallintotieteiden tai valtiotieteiden maistereita, lisensiaatteja tai tohtoreita.

Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa, sosiaalityötä, sosiaalipsykologiaa, sosiologiaa, sukupuolentutkimusta, sosiaaliantropologiaa, nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta, valtio-oppia ja taloustiedettä.

Pää

Lue lisää ammatista Yhteiskuntatutkija
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset