🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Yhteyssihteeri on mainostoimistossa yhteyspäällikön oikea käsi. Hän huolehtii mm. aikatauluissa pysymisestä sekä yhteydenpidosta eri tahoihin. Työpaikkoja on mainos- ja mediatoimistoissa. Yhteyssihteerin työssä on hallittava monia asioita. Yhteyssihteeriltä edellytetään yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä täsmällisyyttä ja tarkkuutta.

Yhteyssihteeri (yhteysassistentti) on mainostoimistossa yhteyspäällikön "oikea käsi". Hän vastaa nimetyistä asiakkaista ja tiimeistä. Tehtävänä on valvoa projektin tai kampanjan suunnittelun ja toteutuksen etenemistä. Hän osallistuu mm. kampanjaneuvotteluihin.

Toteutusvaiheessa yhteyssihteeri hoitaa yhteydenpitoa asiakkaisiin, alihankkijoihin ja

Lue lisää ammatista Yhteyssihteeri

Mainos- ja mediatoimistot.

 

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella markkinointia ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Toisen asteen

Lue lisää ammatista Yhteyssihteeri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset