🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

Kiinnostaako sinua, miten lajit ja populaatiot sopeutuvat maailmassa tapahtuviin muutoksiin? Oletko pohtinut, miten luonnon monimuotoisuus on kehittynyt ja miten uusia lajeja syntyy?

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma tarjoaa monipuolisen ja monitieteisen näkökulman biologiaan, geeneistä populaatioihin ja lajeihin sekä yksilöistä lajiyhteisöihin ja ekosysteemeihin. Ohjelma kattaa kolme alaa: ekologian, evoluutiobiologian ja luonnonsuojelubiologian. Voit myös täydentää opintojasi valitsemalla lähialojen maisteriohjelmien tarjoamia kursseja. Opetusmuotoja ovat lähi- ja etäopetus, vuorovaikutteiset seminaarit ja opiskelijalähtöinen oppiminen, laboratorio- ja tietokoneharjoittelu, vierailut ja kenttäkurssit.

Ohjelma tarjoaa monia vaihtoehtoja. Henkilöstön monipuolinen asiantuntemus ulottuu evoluutiogenetiikasta ja -genomiikasta käyttäytymis-, populaatio- ja yhteisöekologiaan, laskennalliseen biologiaan ja luonnonsuojelubiologiaan. Opiskelijat voivat hyödyntää Helsingin yliopistonMolekyyliekologian ja systematiikan laboratoriotaja kolmea biologista asemaa (Kilpisjärvisubarktisella vyöhykkeellä,Lammiboreaalisella vyöhykkeellä jaTvärminnehemiboreaalisella vyöhykkeellä) sekä yliopiston yhteyksiä suomalaisiin tutkimuslaitoksiin (esim. LuonnonvarakeskusLUKEja Suomen ympäristökeskusSYKE) ja kolmannen sektorin organisaatioihin (esim. Baltic Sea Action Group).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu