🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

Miten geenit säätelevät solujen, kudosten ja eliöiden kehitystä ja toimintaa? Miten molekyylit, solut ja kudokset toimivat ja vuorovaikuttavat muodostaen toimivan eliön? Nämä kysymykset ovat keskeisiä, kun halutaan ymmärtää molekyyli- ja solutason mekanismeja, joiden häiriintyminen voi vaikuttaa esimerkiksi erilaisten tautitilojen syntyyn ja etenemiseen. Genetiikan, genomiikan, solu- ja kehitysbiologian, biokemian ja rakennebiologian sekä terveyden biotieteiden tutkijat pyrkivät löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma antaa valmiudet moniin asiantuntijatehtäviin yrityksissä, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja julkishallinnossa.

Suoritettuasi tutkinnon genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelmassa:

 • Sinulla on syvälliset tiedot geeneistä ja biomolekyyleistä solu-, kudos- ja eliötasoilla ja niiden kokeellisista tutkimusmenetelmistä
 • Osaat analysoida tieteellistä tietoa kriittisesti ja välittää sitä eteenpäin erilaisille kohderyhmille.
 • Sinulla on valmius tuottaa uutta tieteellistä tietoa geeneistä, biomolekyyleistä ja soluista kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla
 • Tunnet hyvän tieteellisen käytännön ja osaat toimia sen mukaisesti.
 • Sinulla on valmiudet itsenäiseen projektinhallintaan ja ongelmanratkaisuun sekä oman asiantuntijuutesi ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 • Sinulla on valmiudet toimia monitieteisissä, moniammatillisissa ja monikulttuurisissa yhteisöissä.

Ohjelmassa on neljä opintosuuntaa:

 • biokemia ja rakennebiologia
 • genetiikka ja genomiikka
 • solu- ja kehitysbiologia
 • molekulaariset ja analyyttiset terveyden biotieteet

Lisäksi on biologian aineenopettajan opintosuunta suomen- tai ruotsinkielisille opiskelijoille, jotka on kandiopintojen aikana hyväksytty biologian opettajan opintosuuntaan. Tässä opintosuunnassa maisterin tutkinnon tulee sisältää 60 opintopisteen pedagogiset opinnot.

Opinnot voi suorittaa kahden lukuvuoden aikana.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki

Hakeminen

Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu