🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Yhteiskunta tarvitsee asiantuntijoita, joilla on monitieteinen koulutus ilmakehätieteissä. Ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja äärimmäiset sääilmiöt ovat sellaisia maailmanlaajuisia huolen aiheita, joita tiede ei voi vielä täysin selittää. Lisätutkimusta siis todellakin tarvitaan. Ympäristöasiantuntijoita, joilla on vahva luonnontieteellinen tausta, tarvitsevat myös teollisuus, erilaiset yritykset, kunnat ja valtio lainsäätäjistä puhumattakaan. Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (ATM-MP) vastaa näihin tarpeisiin. Ohjelmassa koulutetaan myös kaikki Suomen meteorologit säänennustus-, tutkimus- ja lentoturvallisuustehtäviin. Koulutamme myös hydrosfäärin geofyysikkoja, jotka erikoistuvat kryologiaan, hydrologiaan ja meritieteeseen. Monet kouluttamamme ilmakemian ja aerosolifysiikan asiantuntijat työllistyvän alan yrityksiin. Lisäksi ohjelmassamme on opintosuunnat elonkehän ja ilmakehän kierroissa, pääpaino metsätieteissä, sekä ilmakehän ja maanpinnan kaukokartoituksessa.

Ohjelmassa saat koulutuksen, joka pohjautuu esimerkiksi seuraavien aiheiden huippututkimukseen:

 • Ilmaston, aerosolien, pilvien sekä hydrologisten ja biogeokemiallisten kiertojen väliset takaisinkytkennät ja pakotemekanismit;
 • Uusimpien mittaus- ja mallinnusmenetelmien kehittäminen, hienosäätö ja käyttö;
 • Sää- ja ilmastomallien suorituskyvyn parantaminen;
 • Ilmakehän pienten klusterien ja aerosolihiukkasten rooli alueellisissa ja globaaleissa veden, hiilen, rikin ja typen kierroissa ja ilmakehän kemiassa;
 • Napa-alueiden meritiede ja kryologia, erityisesti merien, ilmakehän ja jäätiköiden vuorovaikutus; sekä
 • Kokeellisesta laboratoriotutkimuksesta, havainnoista ja malleista saatujen tulosten integrointi ekosysteemitason, alueellisen tason ja maapallon ilmaston ymmärrykseen.

Ohjelmasta valmistuessasi

 • osaat soveltaa kokeellisia, laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä ilmakehä- ja ympäristödatan keruussa ja analyysissä;
 • omaat tietoa, jota voi soveltaa globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen, ilmansaasteiden, metsänhaaskauksen sekä vesistöongelmien, rehevöitymisen ja merenpinnan nousun ratkaisemisessa;
 • pystyt tuottamaan uutta tietoa oppimasi systemaattisen ja innovatiivisen aineistonkeruun tai mittausten suunnittelun avulla; sekä
 • olet oppinut tieteellisen lukutaidon ja osaat raportoida tulokset selkeästi ja loogisesti.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelman opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat matemaattis-luonnontieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki

Hakeminen

Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri / Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu