Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Psykologian maisteriohjelma

Tavoite

Psykologian maisterin koulutusohjelman tavoite on antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia psykologina tai psykologisena asiantuntijana valitsemallasi sovellusalueella. Ohjelma antaa myös valmiuden hakeutua psykologian tai sen lähitieteen jatko-opintoihin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina eli terveydenhuollon ammattihenkilönä. Tutkintoon voidaan liittää myös opettajan pedagogiset opinnot, mikä antaa psykologian aineenopettajan pätevyyden.

Maisteriohjelmassa syvennytään psykologian tiedollisiin osa-alueisiin, tehdään pro gradu -tutkielma,  ja harjaannutetaan psykologin kliinisiä taitoja, jotka liittyvät lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja neuropsykologisiin kysymyksiin.  Maisteritutkintoon sisältyy myös noin viiden kuukauden mittainen kliininen harjoittelujakso.

Tavoitteena on:

  • Tulla ihmismielen ja ihmisen toiminnan asiantuntijaksi. Saat syvällisen ymmärryksen ja ajan tasalla olevan osaamisperustan psykologian keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
  • Ymmärtää miten psykologista tietoa voidaan käyttää erilaisilla sovellusalueilla, esimerkiksi mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn
  • Saavuttaa syvälliset kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot
  • Saavuttaa monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Luoda psykologin ammatti-identiteetti, johon sisältyy ymmärrys terveydenhuollon ammattihenkilön vastuista ja velvollisuuksista sekä eettisesti kestävästä toiminnasta
  • Saavuttaa hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatilliseen yhteistyöhön

Koulutuksen sisältö

Psykologian maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnossa saavuttamaasi tietämystä ja muokkaat oman opintopolkusi itseäsi kiinnostavien sovellusalueiden suuntaan. Sovellat tutkimusmentelmäopintoja omaan pro gradu -työhösi ja oppimaasi teoreettista tietoa käytännön psykologin työhön.  Maisteriopinnoissa painottuvat psykologin kliinisten taitojen opettelu, johon sisältyy viiden kuukauden mittainen työelämäharjoittelu.   

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Kliinisissä opinnoissa painottuvat tapausjäsennykset, ongelmaperustainen opetus ja yhteistyö yliopistosairaalan kanssa.

Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi:

  • tapausselostukset
  • harjoituskurssien ja kliinisten työpajojen tehtävät ja lopputyöt
  • kirjallisuuskatsaukset
  • oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Psykologian maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Teknologialla pelastetaan ihmishenkiä

Terveysteknologian ammattilaiset kehittävät teknologiaratkaisuja, jotka tarjoavat parempaa hoitoa potilaille, apua ammattilaisille ja hyvinvointia Suomelle.