Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Psykologian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Psykologian maisteriohjelma

Haluatko ymmärtää paremmin ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa? Onko sinusta kiinnostavaa, miten ihmisen havainnot, tunteet ja ajattelu rakentuvat ja miten yksilö kehittyy lapsuudesta aikuisuuteen? Oletko kiinnostunut mielenterveyttä tukevista hoidoista ja niiden kehittämisestä? Psykologian koulutusohjelmassa voit syventyä näihin aiheisiin. Koulutusohjelma rakentaa ymmärrystäsi ihmisestä laaja-alaisesti. Koulutusohjelma antaa erinomaiset valmiudet ymmärtää miten psykologiset ilmiöt perustuvat aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin.

Psykologian koulutusohjelma on monitieteinen ja opinnoissa on kosketuspintaa esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Helsingin psykologian koulutusohjelma toimii lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja voit osallistua yhteisille valinnaisille opintojaksoille muiden tiedekunnan koulutusohjelmien kanssa.

Voit soveltaa psykologia monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeä tuntea ihmisen toiminnan, tunteiden ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Koulutusohjelma tarjoaa myös erittäin hyvän osaamisen tieteellisten tutkimusasetelmien ja tilastollisten menetelmien hallinnassa. 

Psykologian maisteriohjelmassa syvennyt psykologian tiedollisiin osa-alueisiin, teet syventävän tieteellisen tutkielman ja harjaannut käyttämään psykologin kliinisiä taitoja, jotka liittyvät lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja neuropsykologisiin kysymyksiin. Maisterintutkinnossa suoritat myös viiden kuukauden mittaisen kliinisen harjoittelujakson.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sinulla on psykologinen ja käyttäytymistieteellinen tietopohja ja menetelmällinen osaaminen, jota voit soveltaa yksilöiden ja yhteiskunnallisten ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseen. 

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaneena ja laillistuksen saaneena psykologina voit hakea erilaisia psykologin ammattinimikkeen alla olevia tehtäviä, jotka voivat sijoittua esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, kunnalliseen terveydenhuoltoon, työterveysalalle, kouluihin tai lastensuojeluun. Psykologina voit toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. 

Psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena valmistuneena voit sijoittua syvällistä käyttäytymistieteellistä asiantuntijuutta vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa. Voit sisällyttää tutkintoosi opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit toimia psykologian opettajana esimerkiksi toiseen asteen oppilaitoksissa.

Pätevyys

Valmistuttuasi psykologian maisteriksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) antaa sinulle luvan toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (psykologina). Psykologian maisteriohjelman sekä opettajan pedagogiset opinnot suorittaneella henkilöllä on psykologian opettajan kelpoisuus.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Psykologian maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: