Kandi- ja maisteriohjelmat

Kestävät teknologiat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Joensuu
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kestävät teknologiat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Kestävät teknologiat ohjelma tarjoaa tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneille seuraavat eväät ammatilliseen kasvuun:

Diplomi-insinöörin tehtäväkentän hoitamiseen tarvittava teknistieteellinen yleissivistys. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat fysiikan, kemian ja digitalisaation ilmiöitä, osaavat ohjelmoida ja käsitellä tietoaineistoja sekä lähestyä teknistä ongelmaa eri näkökulmista omaten paitsi kestävyysteemojen ymmärrystä myös teknillistaloudellisen ajattelun perusteet. Valmistuneet tiedostavat tekniikan ja oman työnsä vaikutukset ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Erikoistumismahdollisuus materiaaleihin ja teollisiin tuotteisiin tai digitaalisiin tuotteisiin antaa mahdollisuuden suunnata opintoja jo kandidaattivaiheessa joko perinteisempään käsin kosketeltavien tuotteiden maailmaan tai digitaalisiin datan ja ohjelmistojen kokonaisuuksiin. Kaikki opiskelevat perustiedot molemmista kokonaisuuksista ja erikoistuvat joko materiaaleihin ja teollisiin tuotteisiin tai digitaalisiin tuotteisiin. Halutessaan toisen erikoistumisalan opintoja voi sisällyttää sivuaineeseen.

Uusiutuvien luonnonvarojen käytön mahdollisuudet, rajoitteet ja sovellukset. Kandidaattimme omaavat perustiedot luonnonvarojen kestävästä käytöstä, jalostusmahdollisuuksista ja tuotteista. Kursseilla opiskellaan materiaalien rakennetta, ominaisuuksia ja tuotantotekniikkaa mutta myös niiden muotoilua ja tuotekehityksen prosesseja.

Valmiudet tiedon hakuun ja tietoaineistojen käsittelyyn sekä digitalisaation hallintaan materiaalien ja tuotteiden valmistuksessa. Digitaalisten tuotteiden suuntautumisen valinneet perehtyvät ICT-alan uusimpiin teknologioihin tekoälyn, laajennetun todellisuuden ja monipuolisten matemaattisten työkalujen kautta. Opinnot antavat tarvittavat tiedot digitaalisen murroksen hallintaan teknisillä aloilla.

Valmiudet kokeellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat uusimmat tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavat työvälineet sekä tietojärjestelmät, ja kykenevät käsittelemään laajoja data-aineistoja.

Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä jokaiselle räätälöidyn osaamisprofiilin. Tutkinnon suorittaneet osaavat työskennellä ryhmän osana ja viestiä työstään tuloksellisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. Opinnoissa käydään läpi henkilökohtaista urasuunnittelua ja opiskelija suuntaa omaa osaamistaan laajan vapaan sivuaineen puitteissa esimerkiksi kauppatieteisiin, oikeustieteisiin, metsätieteisiin tai tietotekniikkaan. Erilaisia vaihtoehtoja löytyy kattavasti, sivuainevalikoimamme on Suomen laajin.

Valmiudet ylempään DI-tutkintoon. Laaja-alainen kandidaattikoulutus antaa tutkinnon suorittaneille erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja tekniikan alan DI-ohjelmassa ja syventää omaa osaamistaan materiaalien ja teollisten tuotteiden tai digitaalisten tuotteiden parissa. DI-opinnoissa korostuu kansainvälisyys, teollisuuden kanssa yhdessä toteutetut opintokokonaisuudet, harjoittelumahdollisuudet sekä kaikille tarjottavat tuotantotalouden ja datatieteen syventävät sisällöt, jotka valmistavat tulevaisuuden monialaisiin haasteisiin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Joensuu
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Kevät

  • Lähiopetus
  • Joensuu
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tkniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu