Sivuston käyttötapa: Mobiili

Liikuntalääketieteen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Liikuntalääketieteen maisteriohjelma

Tavoite

Terveystieteiden maisterin tutkinnon liikuntalääketieteen maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija osaa arvioida liikunnan terveydellisiä vaikutuksia ja riskejä sekä tietää turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun ja ohjelmoinnin periaatteet sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän pystyy toimimaan liikuntalääketieteen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja ymmärtää liikuntalääketieteen ja liikunnan aseman lääketieteen, liikunta-alojen ja kansanterveystyön kentässä. Hän osaa soveltaa liikuntalääketieteen tutkimusmenetelmiä liikunnan ja terveyden välisten yhteyksien tutkimiseen.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi koulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys- tai liikunta-ala tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveys- tai liikunta-alan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi).

Koulutuksen sisältö

Liikuntalääketieteessä opiskelijat perehtyvät liikunnan vaikutuksiin ja riskeihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä perehtyvät turvallisen ja tehokkaan liikunnan annosteluun ja ohjelmointiin eri tavalla sairaille ihmisille. Opintojen keskeisenä osana on opiskella liikuntalääketieteellisen tiedon hankintaa, tiedon kriittistä arviointia, tutkimusmetodologiaa sekä tutkimusmenetelmiä ja soveltaa niitä omassa opinnäytetyössä. Liikuntalääketieteellisen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Valinnaisen opintokokonaisuuden (sivuaineen) voi valita vapaasti ja sen avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja voi olla korkeintaan 60 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnoin suorittaneiden täydentävät opinnot on määritelty opetussuunnitelmassa (36 op). Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Liikuntalääketieteen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.