Sivuston käyttötapa: Mobiili

Viestinnän maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Viestinnän maisteriohjelma

Tavoite

Viestinnän (ent. puheviestinnän) opinnoissa tarkastellaan ihmisten viestintäkäyttäytymistä ja syvennytään vuorovaikutuksen monenlaisiin ilmiöihin. Rakentava vuorovaikutus ja toimivat vuorovaikutussuhteet ovat kaiken inhimillisen yhteistyön perusta.

Viestinnän maisteriopinnoissa

  • syvennät ymmärrystäsi erilaisista työelämän vuorovaikutussuhteista ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista
  • ymmärrät johtamisviestintää ja johtajan ja alaisten välistä vuorovaikutusta
  • syvennät tiimien ja ryhmien vuorovaikutukseen liittyvää osaamistasi
  • ymmärrät työyhteisön vuorovaikutusteknologiaan ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kysymyksiä
  • syvennyt työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiin
  • opit ratkaisemaan työelämän vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä
  • perehdyt vuorovaikutuskoulutuksen suunnitteluun
  • osaat soveltaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistasi viestinnän alan työtehtävissä.

Viestinnässä koulutetaan laaja-alaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita.

Koulutuksen sisältö

Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä.

Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä.

Viestinnän maisteriohjelma koostuu viestinnän täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittavat opintosi voit valita Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta.

Viestinnän syventäviin opintoihin kuuluu opintoja ryhmien, tiimien, organisaatioiden ja verkostojen vuorovaikutuksesta sekä johtamisviestinnästä. Syventävissä opinnoissa viimeistellään viestinnän asiantuntemusta syventymällä viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tutkimiseen eri näkökulmista. Työssä oppimisen opintojakso on harjoittelua viestinnän asiantuntijan tehtävissä.

Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa opiskelusta vaatii läsnäoloa, mutta useat opintojaksot sisältävät tehtäviä ja ryhmätöitä, joita voit tehdä myös verkossa. Myös maisterintutkielmaa tehdessäsi voit hyödyntää etäohjausta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Viestinnän maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.