Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen asiantuntija | YAMK

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5-2 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Oulu
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen asiantuntija | YAMK

Kuntoutuksen asiantuntijan  -tutkinto-ohjelmassa kehität osaamistasi ja opit ymmärtämään kuntoutuksen laaja-alaisena kokonaisuutena. Syvennät osaamistasi kuntoutusasiakkuudesta, yhteistyöverkostoista, kuntoutusprosesseista ja -menetelmistä. Ymmärrät kuntoutuksen aseman työelämässä ja sen yhteiskunnallisen merkityksen. Osaat etsiä, käyttää, soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa näyttöön perustuvan kuntoutuksen ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi.

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Osaat johtaa kuntoutuksen kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa monialaisissa verkostoissa. Osaat myös toimia moniammatillisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. Kykenet ennakoimaan kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä kehittämään näyttöön perustuvia kuntoutuksen toimintamalleja. Koulutus vahvistaa kykyäsi arvioida ja kehittää kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta.  Osaat myös hyödyntää digitalisaatiota ja hyvinvointiteknologiaa asiakaslähtöisen kuntoutumisen edistämisessä ja kuntoutuspalvelujen kehittämisessä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

 • kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen
 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden.

Kuntoutuksen erityisasiantuntijaopintojen keskeiset osa-alueet:

 • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat
 • kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit
 • kuntoutuksen näyttöön perustuvuus, vaikuttavuus ja laatu
 • kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

 • kuntoutuksen asiantuntijaosaamista koskevat opinnot (20 op)
 • johtamisosaamisen opintoja (10 op)
 • tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (15 op)
 • opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • vapaasti valittavia opintoja (5 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen asiantuntija | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.