Sivuston käyttötapa: Mobiili

Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuoda esiin ja ratkaista talouteen ja elinkeinoelämään liittyviä ongelmia ottamalla huomioon toimintaympäristöön liittyvät moninaiset ilmiöt ja niiden jatkuvan muutoksen. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tieteellisin ja käytännöllisin keinoin suuria tietomääriä ja tuottaa tämän perusteella selkeää kirjallista ja suullista tietoa. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että nopeasti muuttuvissa verkostoissa. Tämä mahdollistaa toimimisen talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan syventävien opintojen avulla opiskelija syventyy itseään kiinnostavin talouden ja yritystoiminnan kysymyksiin ja laatii pro gradu -tutkielman. Vapaavalintaiset opinnot antavat lisäksi huomattavan vapauden räätälöidä tutkintoa opiskelijan tarpeiden mukaan. Kieliopinnot ovat olennainen osa maisteriopintoja. 

Menestyvä liiketoiminta perustuu asiakaslähtöiseen ajatteluun. Markkinointi on siten avainasemassa kaikkien yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Markkinoinnin opinnot antavat opiskelijalle välineitä ymmärtää, mikä yrityksen tai yhteisön toiminnassa on merkityksellistä asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Markkinointi on innovatiivinen ja luovaan ajatteluun perustuva opintosuunta. Markkinoinnin opinnoissa käsitellään muun muassa markkinoinnin strategista johtamista ja uudistumista, taloudellista vaikuttavuutta, markkinointiviestintää, brändijohtamista, sekä kulutuskäyttäytymistä. Opinnot antavat lisäksi teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin.

Valmistuttuaan opiskelija pystyy hankkimaan tietoa markkinoista, tekemään suunnitelmia tätä tietoa ja itsenäistä ajattelua hyödyntäen ja johtamaan näiden suunnitelmien toteuttamista kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Markkinoinnin opiskelijat työllistyvät korkeatasoisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Korkeakouluyhteisön yhteinen nimi on Tampereen yliopisto. Uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistyö tiivistyi. Uusi yhteisö yhdistää muun...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit

Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Uramahdollisuuksia erilaisille osaajille!

Teknologiayritysten monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan talouden, hallinnon, viestinnän, markkinoinnin ja esimerkiksi vastuullisuuden osaajia.