Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biotekniikka

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Biotekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma antaa sinulle

  • laaja-alaiset teknilliset perustiedot ja -taidot
  • molekulaaristen biotieteiden perusosaamisen
  • valmiudet kehittyä biotekniikan ja elintarvikekehityksen asiantuntijaksi
  • edellytykset jatkaa opintojasi DI- tai muussa soveltuvassa ylemmässä tutkinto-ohjelmassa

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa sinulle

  • taidot yhdistää biokemiallista sekä laite- ja informaatioteknologista tietoa
  • valmiudet soveltaa hankittua osaamista tutkimus-, tuotekehitys-, tuotanto-, markkinointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä
  • valmiudet ja kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tohtorin tutkinto

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Turun yliopistossa tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa voit perehtyä molekyylitason biotekniikkaan ja diagnostisiin menetelmiin sekä elintarvikekehitykseen.

Biotekniikan opinnoissa tutustut geneettisessä muokkauksessa käytettäviin työkaluihin ja opit hyödyntämään niitä rekombinanttiproteiinien tuotossa. Opit ymmärtämään miten in vitro -diagnostisia testejä voidaan käyttää esimerkiksi ihmisen terveydentilan selvittämiseen. Perehdyt diagnostisissa testeissä käytettyihin tekniikoihin sekä niihin pohjautuviin järjestelmiin, joita ovat esimerkiksi sairaaloissa käytetyt laboratoriotestilaitteistot. Lisäksi koulutus valmentaa sinua teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen tuotanto-, laite- ja prosessitekniikassa. TkK-tutkinnossa saavuttamasi teoreettiset tiedot yhdistyvät DI-opinnoissa käytännön ongelmanratkaisutaitoihin.

Elintarvikekehityksen opinnoissa pääset syventämään ymmärrystäsi elintarvikkeiden koostumuksen, laadun ja vaikutusten keskinäisestä yhteydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten eri tekijät vaikuttavat molekyylitasolla ruuan koostumukseen, aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin. Metabolomiikan ja modernien bioteknologisten menetelmien soveltaminen elintarvikkeiden tutkimukseen ja kehittämiseen on tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma kattaa myös elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä eurooppalaisen elintarvikelainsäädännön.

Opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoitustöitä, joiden aikana opit käyttämään erilaisia laboratoriolaitteita ja työskentelemään itsenäisesti ja turvallisesti laboratoriossa. Laboratoriotyöskentely on tarkkuutta vaativaa työtä ja edellyttää opiskelijalta keskittymistä, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Laboratoriotöissä käytetään potentiaalisesti terveydelle vaarallisia aineita, joten opiskelijan itsensä, hänen opiskelijatovereidensa ja opettajahenkilökunnan turvallisuuden vuoksi opiskelijan tulee pystyä käsittelemään töissä käytettäviä kemikaaleja asianmukaisesti ja toimimaan tarkkaavaisesti erilaisissa tilanteissa laboratoriossa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Biotekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: