Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biotekniikka

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Biotekniikka

Tavoite

Tekniikan kandidaatin koulutus biotekniikan pääaineessa antaa sinulle

  • laaja-alaiset teknilliset perustiedot ja -taidot
  • molekulaaristen biotieteiden, bioprosessien ja bioanalytiikan perusosaamisen
  • edellytykset laboratoriotyöskentelyyn
  • valmiudet kehittyä bioteknisten järjestelmien, elintarvikekehityksen ja kestävän bioenergian asiantuntijaksi.

Biotekniikan TkK-tutkinnon jälkeen sinulla on edellytykset jatkaa opintojasi biotekniikan diplomi-insinööriksi tai muussa soveltuvassa ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

Diplomi-insinöörin koulutus antaa sinulle

  • taidot yhdistää biokemiallista sekä laite- ja informaatioteknologista tietoa erityisalallasi
  • valmiudet soveltaa hankittua osaamista tutkimus-, tuotekehitys-, tuotanto-, markkinointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä
  • valmiudet ja kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tohtorin tutkinto.

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikan kandidaatin opinnoissa opiskelet fysiikkaa, matematiikkaa, insinööritaitoja ja tietotekniikkaa, jotka ovat tärkeitä taitoja jokaiselle tekniikan alan asiantuntijalle. Lisäksi opiskelet kemiaa, biokemiaa ja mikrobiologiaa, jotka muodostavat perustan biotekniikan opinnoille. Biotekniikan opinnoissa perehdyt bioteknisiin prosesseihin ja menetelmiin, elintarvikebiotekniikan ja -analytiikan periaatteisiin, kestävään kehitykseen perustuviin bioteknisiin sovellusalueisiin sekä yleisimpiin bioteknisiin analyysimenetelmiin.

Sisältö

Turun yliopistossa biotekniikan diplomi-insinöörin opinnoissa voit painottaa opintosi bioteknisiin järjestelmiin kattaen molekyylitason biotekniikan ja in vitro -diagnostiset menetelmät, elintarvikekehitykseen kattaen elintarvikkeiden kehittämisen ja laadun tarkastelun molekyylitasolla tai kestävään bioenergiaan nojaavaan biotalouteen.

Bioteknisten järjestelmien opinnoissa tutustut geneettisessä muokkauksessa käytettäviin työkaluihin ja opit hyödyntämään niitä rekombinanttiproteiinien tuotossa ohjatussa solukasvatuksessa. Opit ymmärtämään miten in vitro -diagnostisia testejä voidaan kehittää ja käyttää esimerkiksi ihmisen terveydentilan selvittämiseen ja terveysteknologian sovelluksiin. Perehdyt diagnostisissa testeissä käytettyihin tekniikoihin sekä niihin pohjautuviin järjestelmiin, joita ovat esimerkiksi sairaaloissa käytetyt laboratoriotestilaitteistot. Lisäksi koulutus valmentaa sinua teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen biopohjaisessa tuotannossa, bioteknisissä laitteissa ja bioprosessitekniikassa. TkK-tutkinnossa saavuttamasi teoreettiset tiedot yhdistyvät DI-opinnoissa käytännön ongelmanratkaisutaitoihin.

Elintarvikekehityksen opinnoissa pääset syventämään ymmärrystäsi elintarvikkeiden prosessoinnin, koostumuksen, laadun ja terveysvaikutusten keskinäisestä yhteydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten eri tekijät vaikuttavat molekyylitasolla ruuan koostumukseen, aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin. Metabolomiikan ja modernien bioteknologisten menetelmien soveltaminen elintarvikkeiden kehittämiseen ja tutkimukseen on tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma kattaa myös elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä eurooppalaisen elintarvikelainsäädännön.

Kestävän bioenergian opinnoissa perehdyt kestävän bioteknologian osaamiseen ja menetelmiin, joita käytetään ajankohtaisten maailmanlaajuisten ruoka-, vesi- ja energiaturvaa koskevien haasteiden ratkaisuun. Esimerkkejä tästä ovat kestävän kehityksen mukainen polttoaineiden ja kemikaalien tuotto, ravintokasvien satojen parantaminen sekä kiertotalous ja biologiset jätevesien puhdistusmenetelmät. Kestävän bioenergian tutkimus perustuu aurinkoenergian hyödyntämiseen fotosynteettisten eliöiden (kasvit/levät/mikrobit) avulla. Fotosynteesin mekanismien selvittäminen tähtää valoenergian varastoinnin tehokkuuden parantamiseen, mikä puolestaan lisää hyötykasvien tuottavuutta. Fotosynteettisiä mikrobeja käytetään solutehtaina, jotka valmistavat auringon energian avulla hyödyllisiä yhdisteitä esimerkiksi energia- ja kemianteollisuuden käyttöön.

Biotekniikan TkK- ja DI-tutkintoon tähtäävät opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoitustöitä, joiden aikana opit käyttämään erilaisia laboratoriolaitteita ja työskentelemään itsenäisesti ja turvallisesti laboratoriossa. Laboratoriotyöskentely on tarkkuutta vaativaa työtä ja edellyttää opiskelijalta keskittymistä, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Laboratoriotöissä käytetään potentiaalisesti terveydelle vaarallisia aineita, joten opiskelijan itsensä, hänen opiskelijatovereidensa ja opettajahenkilökunnan turvallisuuden vuoksi opiskelijan tulee pystyä käsittelemään töissä käytettäviä kemikaaleja asianmukaisesti ja toimimaan tarkkaavaisesti erilaisissa tilanteissa laboratoriossa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Biotekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.