🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Biotekniikka, diplomi-insinööri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Biotekniikka, diplomi-insinööri

Turun yliopistossa biotekniikan diplomi-insinöörin opinnoissa voit painottaa opintosi bioteknisiin järjestelmiin kattaen molekyylitason biotekniikan ja in vitro -diagnostiset menetelmät, elintarvikekehitykseen kattaen elintarvikkeiden kehittämisen ja laadun tarkastelun molekyylitasolla, proteiinien ja pienmolekyylien tuotantoon tai kestävän kehityksen periaatteita noudattaviin, aurinkoenergiaan perustuviin bioteknisiin prosesseihin.

Biotekniikan diplomi-insinöörin tutkinnossa suoritat opinnot yhdellä seuraavista linjoista: Biomolekyylien tuotanto, Biotekniset järjestelmät, Elintarvikekehitys tai Kestävät biotekniset prosessit. Noin puolet pääaineen opinnoista on luentoja, seminaareja, tenttejä ja kirjallisia töitä, loput soveltavaa projektityöskentelyä. Opiskeluaikana hankittua osaamista osoitetaan opintojen lopussa tehtävällä diplomityöllä.

Biomolekyylien tuotanto

Biomolekyylien tuotannossa keskityt menetelmiin, joiden avulla mikrobeja ja nisäkässolulinjoja voidaan käyttää erilaisten tuotteiden valmistukseen. Tällaisia tuotteita on monet proteiinit, entsyymit ja vasta-aineet, mutta mikrobitehtaita käytetään myös useiden lääkeaineiden, vitamiinien ja aminohappojen valmistuksessa. Teollinen mikrobiologia ja synteettinen biologia, fermentointi ja tuotteiden eristäminen bioreaktoreista ovat keskeisessä osassa näissä tekniikoissa.

Biotekniset järjestelmät

Bioteknisten järjestelmien opinnoissa opit ymmärtämään miten in vitro -diagnostisia testejä voidaan kehittää ja käyttää esimerkiksi ihmisen terveydentilan selvittämiseen ja terveysteknologian sovelluksiin. Perehdyt diagnostisissa testeissä käytettyihin tekniikoihin sekä niihin pohjautuviin järjestelmiin, joita ovat esimerkiksi sairaaloissa käytetyt laboratoriotestilaitteistot. Lisäksi koulutus valmentaa sinua teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen bioteknisissä järjestelmissä, jotka koostuvat esimerkiksi biokemiallisesta reaktiosta, reaktioiden toteuttamisesta ja mittauksesta vastaavasta laitteistosta ja ohjaavasta ohjelmistosta. Tutustut myös in vitro diagnostiikan tuotekehitysprosesseihin ja niihin liittyvään sääntelyyn. DI-tutkinnossa saavuttamasi teoreettiset tiedot yhdistyvät käytännön ongelmanratkaisutaitoihin.

Elintarvikekehitys

Elintarvikekehityksen opinnoissa pääset syventämään ymmärrystäsi elintarvikkeiden prosessoinnin, koostumuksen, laadun ja terveysvaikutusten keskinäisestä yhteydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten eri tekijät vaikuttavat molekyylitasolla ruuan koostumukseen, aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin. Metabolomiikan ja modernien bioteknologisten menetelmien soveltaminen elintarvikkeiden kehittämiseen ja tutkimukseen on tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma kattaa myös elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä eurooppalaisen elintarvikelainsäädännön.

Kestävät biotekniset prosessit

Kestävät biotekniset prosessit -linjan opinnoissa perehdyt kestävän bioteknologian osaamiseen ja menetelmiin, joita käytetään ajankohtaisten maailmanlaajuisten ruoka-, vesi- ja energiaturvaa koskevien haasteiden ratkaisuun. Bioteknologisissa prosesseissa aurinkoenergiaa hyödynnetään fotosynteettisten eliöiden avulla. Esimerkkejä tästä ovat kestävän kehityksen mukainen polttoaineiden ja kemikaalien tuotto, ravintokasvien satojen parantaminen sekä kiertotalous ja biologiset jätevesien puhdistusmenetelmät. Fotosynteesin mekanismien selvittäminen tähtää valoenergian varastoinnin tehokkuuden parantamiseen, mikä puolestaan lisää hyötykasvien tuottavuutta. Fotosynteettisiä mikrobeja pyritään käyttämään solutehtaina, jotka valmistavat auringon energian avulla hyödyllisiä yhdisteitä esimerkiksi energia- ja kemianteollisuuden käyttöön.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu