🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen koulutusohjelma, musiikkitiede, filosofian maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen koulutusohjelma, musiikkitiede, filosofian maisteri

Turun yliopistossa musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen näkemyksiä muun muassa kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Tarkastelun kohteena on koko soiva kulttuuri: esimerkiksi vanha ja uusi klassinen musiikki, populaarimusiikki jazzista iskelmään ja metallista hip hopiin, kansan- ja maailmanmusiikki sekä elokuvamusiikki, äänitaide ja äänimaisema.

Turun yliopiston musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikillisiin perinteisiin ja käytäntöihin, niiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan musiikkia koskevaa tietoa. Osa opetuksesta on englanninkielistä, mikä harjoittaa opiskelijan kansainvälisyyteen liittyviä valmiuksia.

Musiikkitieteen syventävät opinnot kehittävät opiskelijan metodologista osaamista, valittujen erikoistumiskohteiden hallintaa ja tieteellisen viestinnän taitoja. Opiskelijan on mahdollista valita syventävien opintojensa opintojaksot siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman aihepiiriä.

Tavoitteet

Musiikkitieteen opiskelija perehtyy opinnoissaan erilaisiin musiikkeihin ja niiden historiallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Opiskelussa hankitaan valmiuksia eritellä, kuvata ja tulkita soivaa kulttuuria sekä tuottaa sitä koskevaa tietoa.

Musiikkitieteen opinnot antavat valmiudet erityisesti erilaisiin musiikin, taiteen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on:

  • oman tieteenalansa hyvä tuntemus
  • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
  • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu