Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Yleinen historia, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Yleinen historia, maisteriohjelma

Tavoite

Yleinen historia on maailman historiaa. Pyrimme ymmärtämään ja selittämään yhteiskunnallista muutosta tarkastelemalla pitkäkestoisia ilmiöitä ja prosesseja, jotka usein ulottuvat nykyhetkeen asti. Tarkastelemme menneisyyttä moninäkökulmaisesti analysoimalla ilmiöiden kulttuurisia, taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen kenttä on ajallisesti ja maantieteellisesti rajaamaton, joten opiskelija voi keskittyä häntä kiinnostaviin aikakausiin ja alueisiin.

Yleinen historia on lähtökohtaisesti kansainvälistä. Oppiaineen vahvuutena on monipuolinen Euroopan ja globaalien ilmiöiden tarkastelu. Oppiaineen kolme keskeistä alaa ovat 1) liikkuvuuden, kulttuurisen vuorovaikutuksen ja monikulttuurisuuden historia; 2) tiedon ja tieteen historia; 3) ympäristösuhteen sekä ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen historia.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisen historian asiantuntijoita, jotka osaavat tarkastella maailmaa avarakatseisesti. He osaavat myös arvioida kriittisesti tietoa, uskomuksia ja arvoja. Opinnot auttavat ymmärtämään maailman moninaisuuden ja historian merkityksen nykypäivässä.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon muodostamiseen ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Yleisestä historiasta valmistunut maisteri pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Yleisen historian opiskelu sisältää monipuolisia oppimismuotoja, joissa opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan ja harjaantuu itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Opiskelija syventyy valitsemaansa aihepiiriin sekä itsenäisen että ryhmätyöskentelyn ja ohjauksen avulla. Lisäksi hän laajentaa historiantutkimuksen näkökulmiin ja teorioihin liittyvää osaamistaan.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää historiantutkimuksen keskeisiä metodisia ja teoreettisia työvälineitä sekä pystyy soveltamaan muilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden, osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua ja pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Lisäksi hän pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Yleinen historia, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: