Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologia / Käyttäytymistiede

Psykologiaa voit opiskella useissa eri oppilaitoksissa monilla eri tasoilla. Laillistetun psykologin oikeudet voi saada kuitenkin henkilö, joka on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon. Muissa koulutuksissa psykologia voi olla yksi osa opintoja, kuten sosionomi-, terapeutti- tai vaikkapa sairaanhoitajaopinnoissa.

Näyttää 1-15 yhteensä 15 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Psykologian linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Lähde opiskelemaan Voionmaan koulutuskeskuksen psykologian linjalle! Lukuvuoden mittainen koulutus sisältää psykologian perusopinnot sekä tutustumisen psykologin työhön. Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa...
Soveltava psykologia
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Soveltavan psykologian pääaineopiskelija valmistuu ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja sen jälkeen hallintotieteiden maisteriksi. Opintoihin sisältyvät soveltavan psykologian perus- ja aineopinnot. Opiskelija jatkaa...
Psykologin koulutus englanniksi Madridissa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Madrid
Täyttämällä yhteydenottolomakkeen saat automaattisesti lisätietoa tutkinnosta ja koulutuksesta suoraan sähköpostiisi. Toimi heti ja voit varmistaa paikkasi lääkärikoulutuksessa jo syksyksi! Hakemalla...
Psykologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Psykologiaa voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot tekevät valintakoeyhteistyötä...
Psykologian perusopinnot -linja
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Psykologian perusopintojen suorittaminen antaa valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua. Linjan opinnot parantavat edellytyksiäsi menestyä alan pääsykokeissa ja myöhemmissä korkeakoulu-opinnoissa. Perusopintokokonaisuus...
Psykologian opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Haluatko kehittää ja vahvistaa psykologian tietopohjaasi ja ammatillista suuntautumistasi sekä parantaa valmiuksiasi yliopisto-opiskeluun? Psykologian opintolinjalla voit: saavuttaa vankan ja monipuolisen...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Haaveiletko psykologian tai kasvatustieteen opiskelusta? Oletko hakemassa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin? Haluatko hyödyntää välivuoden yliopisto-opiskelun parissa? Käyttäytymistieteellisissä opinnoissa voit...
Psykologian linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Psykologian linja Alkio-opistossa antaa hyvän pohjan valmistautuessa alan jatko-opintoihin. Linjalla suoritettuja kursseja on mahdollista hyväksilukea tulevissa yliopisto-opinnoissa. Kun opintokokonaisuusopinnot on...
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja
Karstulan Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Karstula
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin, kuten esimerkiksi: luokanopettajan ja varhaiskasvattajan opintoihin (yliopisto), kasvatustieteen, psykologian ja erityispedagogiikan...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Psykologian ja kasvatustieteen linjan painopiste on näiden aineiden perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Opinnot on rytmitetty siten, että...
Avoimen yliopiston linja
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
         
(2)
Kansanopistot
Useita (2)
Avoimen yliopiston linjalla voit suorittaa Itä-Suomen yliopiston yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimia korkeakouluopintoja (psykologian perusopinnot, 25 op). Opinnot soveltuvat psykologin, opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan,...
NLP Practioner
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kälviä
NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi (neuro-linguistic programming) on malli siitä, miten ihmisaivot toimivat. Se perustuu ajatukseen, että mieli ja keho ovat...
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot tarjoavat apua esimerkiksi VAKAVA-kokeen aineiston lukemiseen ja soveltuvuuskokeeseen. Opinnot parantavat myös onnistumismahdollisuuksia kasvatustieteen valintakokeissa. Lisäksi...
The Master's Degree Programme in Mental Health | YAMK
Arcada
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Are you interested in mental health and specifically in questions regarding collaboration and dialogical practices? As a graduate from Arcada’s Master’s...
Avoin yliopisto
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Avoimessa yliopistossa opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoilla voit korvata opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-15 yhteensä 15 tulosta
 

Psykologia / Käyttäytymistiede

Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten käyttäytymistä, kokemuksia ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi ihmisen kognitiiviset toiminnot kuten havaitseminen, muistaminen ja oppiminen. Psykologiatiede muodostuu monista eri osa-alueista: yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

Opiskele psykologiksi!

Suomessa psykologiksi voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.  Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen psykologian alalla on mahdollista suorittaa kahdentyyppisiä maisterintutkintoja, joista pidempi psykologian maisterin tutkinto (150 opintopistettä) on tarkoitettu psykologin ammattiin valmistuville. Vain psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi saada oikeuden oikeuden psykologin ammatin harjoittamiseen ja ammattinimikkeen käyttöön.

Psykologian alalla filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä) on suunniteltu erityisesti lukion psykologian aineenopettajaksi tai erilaisiin tutkimustehtäviin aikoville. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten  kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan opintoihin hakeutuessa.

Psykologiaa voit opiskellla myös lukemattomissa yliopistoissa ulkomailla. Suomessa KILROY Education välittää opiskelijoita ulkomaisiin yliopistoihin.

Alan vaatimukset

Psykologin täytyy kyetä soveltamaan laajaa teoreettista tietoa käytännön ongelmiin. Psykologin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa olennaisessa roolissa on vuorovaikutus asiakkaan/potilaan kanssa. Ammatissa edellytetään empaattisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, hyvää huomiokykyä sekä sietokykyä ongelmia ja ristiriitoja kohtaan. Psykologina työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Oman persoonallisuuden hyvästä tuntemuksesta on etua työssä. Psykologin tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että hoitoryhmän jäsenenä.

Psykologi työelämässä

Psykologian osaamista tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Yleisimmin psykologi toimii oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologian alalla voi toimia esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapsykologina, koulupsykologina, psykiatrisessa sairaalassa, neuropsykologina, ammatinvalintapsykologina ja psykoterapeuttina. Psykologi voi siis työskennellä muun muassa mielenterveystoimistoissa, terveyskeskuksissa, sosiaalitoimessa sekä henkilöstöhallinto- ja koulutustehtävissä.

Psykologian opintoja suorittaneet filosofian maisterit puolestaan voivat toimia lukioissa psykologian opettajina. Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä.

Lähteet: www.koulutusnetti.fi, www.psyli.fi, www.ammattinetti.fi