Näyttää 1-20 koulutusta 79 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 79 tuloksesta
1
2
3
4

Sosionomikoulutus

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan. Sosionomina pyrit tukemaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Lisäksi, edistät sosionomina ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Työkuvaan kuuluu, että osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen verkostonsa kanssa sekä toimia kuntoutusprosessissa asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntouttamisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Sosionomikoulutuksen sisältö

Nykyään nimikettä sosionomi (AMK) käytetään sosiaali- ja terveysalan (ja aluksi myös kasvatusalan) ammattikorkeakoulututkinnosta. Sosionomi (AMK) on 210 opintopisteen (aiemmin 140 opintoviikon) laajuinen ammattikorkeakoulututkinto. Ohjeaika sen suorittamiseen on 3,5 vuotta.

Sosionomi voi suuntautua varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhönvanhustyöhön, vammaistyöhön tai kuntoutukseen.

Sosionomikoulutuksessa opiskelet tietoja ja taitoja, joiden avulla:

  • ymmärrät ihmisen kasvua ja kehitystä
  • ymmärrät yhteiskunnan muuttumista
  • osaat toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa
  • osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
  • saat valmiuksia edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta sekä sosiaalista toimintakykyä.

Sosionomikoulutus (ylempi AMK)

Sosionomi (ylempi AMK) on 90 opintopisteen laajuinen tutkinto, joka suoritetaan noin kahdessa vuodessa työn ohessa. Opiskelu toteutuu usein verkko-opetuspohjaisena monimuoto-opetuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu. Tutkinnon suorittamisoikeutta voi hakea vain henkilö, jolla on jo ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Sosionomi työelämässä

Sosionomin työhön voi kuulua ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista ja toteuttamista erilaisissa arjen tilanteissa, ongelmien ennaltaehkäisemistä, asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarojen arvioimista ja tunnistamista, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, asiakaan motivoimista ja asiakasprosessin seurantaa, päätöksentekoa ja heikoimmassa asemassa olevien asioiden ajamista.

Sosionomi voi työskennellä esimerkiksi lastensuojelun, työvoimapalvelun, kuntoutus-, vammais-, vanhus-, nuoriso- sekä päihdetyön tehtävissä. Sosionomilla on myös valmiudet työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten perheiden parissa. Sosionomikoulutus antaa myös lastentarhaopettajan kelpoisuuden, mikäli tutkintoon valitaan riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja. Sosionomin tutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: XAMK, Opintopolku, Turun ammattikorkeakoulu

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!