Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Näyttää 1-20 koulutusta 60 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 60 tuloksesta

Yrittäjyyden koulutus antaa perustaitoja yrittäjän arkeen

Yrittäjyys on vaihtoehto itsensä työllistämiseen monilla aloilla. Yrittäjän suurimpana etuna on tehdä töitä itselleen, mutta samalla oman liiketoiminnan pyörittäminen vaatii myös paljon. Näin ollen kannattaa harkita tarkkaan onko yrittäjyys juuri itselle se sopivin vaihtoehto. Olisikin hyvä, että yrittäjäksi aikovalla olisi hallinnassa liiketaloudellista tietämystä sekä esimerkiksi markkinoinnin perusteet. Tähän tarpeeseen vastaavat monet yrittäjyyden koulutukset, joissa käsitellään yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Yrittäjyyden koulutukseen voi useimmiten osallistua, vaikkei oma yritys olisikaan vielä toiminnassa. 

Opiskele yrittäjäksi

Yrittäjyyden aloitusvaatimukset eivät ole suuret, sillä yrittäjäksi voi ryhtyä melkeinpä kuka tahansa. Kannattavan ja hyvän yrityksen perustaminen on kuitenkin hankalampaa. Yrittäjänä työskenteleminen vaatii hyvän liikeidean, ammattiosaamista, liiketoimintaosaamista sekä tuntemusta kyseisestä toimialasta ja kilpailutilanteesta. Ei ole olemassa tiettyä koulutusta, joka takaa kannattavan liiketoiminnan pyörittämisen. Koulutuksen etuna on kuitenkin alalle saatava tietotaito, jonka myötä yrittäjällä on paremmat mahdollisuudet menestyä. Kun taskussa on tietoa siitä, miten kannatavat yritykset toimivat, voi välttää monia virheitä ja aikaavievää kantapään kautta opettelua.

Yrittäjille suunnattua koulutusta järjestävät muun muassa seuraavat tahot:

  • Yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut
  • Aikuiskoulutuskeskukset
  • Ammatilliset oppilaitokset
  • Suomen Yrittäjät
  • TE-keskus
  • Uusyrityskeskus ensimetri
  • Yksityiset konsulttiyritykset


Yrittäjyyskoulutuksista ei ole pulaa: yrittäjäksi haluaville henkilöille järjestetään paljon erilaisia koulutuksia sekä seminaareja. Erityisesti koulutuksia järjestetään uutta yritystä perustaville ja yrittäjäksi aikoville. Koulutuksissa käydään usein läpi myös yrityksen rahoittamista sekä markkinointiin liittyviä asioita. Yrittäjyyden opiskelussa ei siis häviä mitään vaan monien muiden kokeneiden yrittäjien ammattitaitoa kannattaa käyttää hyväksi.

Yrittäjyyden koulutuksiin voi osallistua myös, mikäli oma yritys on jo toiminnassa: useita yrittäjyyden koulutuksia järjestetään monimuoto-opintoina, jolloin oman yrityksen pyörittämistä ei tarvitse keskeyttää opintojen ajaksi. Yrittäjyys vaatii jatkuvaa kehitystä, ja yksi tapa kehittyä on osallistua yrittäjyyden koulutukseen.

Yrittäjänä työelämässä

Normaaliin palkkatyöhön verrattuna yrittäjällä ei ole samanlaista kiinteää kuukausipalkkaa. Myös sosiaali- ja eläketurva eroaa yrityksen alaisesta työntekijästä. Yrittäjällä on aina itsellään vastuu omasta yrityksestään, jonka vuoksi ammatti vaatii hyvää riskinotto- ja sietokykyä.

Riskeistä huolimatta yrittäjyys tarjoaa monia mahdollisuuksia omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjä päättää omista tekemisistään ja normaaliin palkansaajaan verrattuna tulot voivat olla huomattavasti suuremmat. Tutkimusten mukaan työpäivien kesto on yrittäjillä pidempi, mutta he ovat tyytyväisempiä työhönsä.

Yrityksen perustamisen kulmakivenä toimii hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma, jota myös rahoittajat usein vaativat. Erityisesti liiketoiminnan alkuvaiheessa rahoituksen merkitys on suuri, sillä se kattaa yrityksen perustamisesta aiheutuvat kustannukset. Huomioitavaa on, että rahoittaja voi vaatia osuutta yrityksestä, jolloin myös yrittäjän oma päätäntävalta heikkenee.

Palaa sivun alkuun
Lähteet: Yrittajat.fi, Liiketoimintasuunnitelma.com

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!