Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Työn kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään ihmisläheistä työtä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin.

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Sosiaalipalveluilla tuetaan ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa sekä autetaan arjessa selviytymisessä. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, lasten päivähoito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö, vammaistyö ja toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalityöllä pyritään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Työllisyys

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät. Alan työllisyyttä pitää yllä sosiaalipalvelujen lakisääteisyys, mutta uusia työntekijöitä tarvitaan myös eläkkeelle lähtevien tilalle sekä kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. 

Lasten päivähoidossa työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen. Päivähoitoalan työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lastentarhanopettajista on pulaa lähes koko maassa. Pulaa on myös ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista sekä kaikkien ammattilaisten sijaisista.

Nuorisotyö on nykyään myös verkossa tehtävää työtä, ja nuorisotyön palveluja tarjoavien yritysten ja järjestöjen arvioidaan työllistävän enemmän henkilöstöä tulevaisuudessa. Sosiaaliala yleisesti on työllistänyt lähivuosien aikana koko ajan enemmän henkilöstöä.

Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneiden lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvää. Määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla yleisiä.

Myös terveydenhuoltoalan ammattilaisten työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa yhä enemmän johtuen väestön ikääntymisestä: tämä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa terveydenhuoltoalalla myös henkilöstön eläköityminen.

Missä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan, lapsi- ja perhetyön, nuoriso- ja vapaa-ajan ohajuksen, lääkealan tai hammastekniikan perustutkinnon. Myös oppisopimuskoulutus sekä useat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sairaanhoitoasosiaalialaa, kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä, vanhustyötä, kuntoutusohjausta- ja suunnittelua, viittomakielen tulkkausta, suun terveydenhuoltoa tai hammastekniikkaa. Yliopistoissa voi opiskella kasvatustieteitä, sosiaalitieteitä, psykologiaa, farmasiaa, eläinlääketiedettä, hammaslääketiedettä, lääketiedettä, terveystieteitä tai logopediaa.

» Tutustu terveydehuolto- ja sosiaalialan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 22.8.2018

Mitä lukiossa oikeasti tapahtuu?

Tässä jutussa kerromme, mitä lukiossa oikeasti tapahtuu ja mitä lukiossa opiskelu oikeasti on. Voitko samaistua?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Kulttuuri- ja viestintäala

Kulttuuri- ja viestintäalalla tehdään hyvin monentyyppisiä töitä esimerkiksi taiteen ja median parissa. Tutustu kulttuuri- ja viestintäalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Luonnontieteellinen ala

Luonnontieteellistä työtä tehdään useilla aloilla, joita ovat muun muassa kemia, fysiikka ja biologia. Tutustu luonnontieteellisen alan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi