Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Työn kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään ihmisläheistä työtä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin.

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Sosiaalipalveluilla tuetaan ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa sekä autetaan arjessa selviytymisessä. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, lasten päivähoito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö, vammaistyö ja toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalityöllä pyritään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Työllisyys

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät. Alan työllisyyttä pitää yllä sosiaalipalvelujen lakisääteisyys, mutta uusia työntekijöitä tarvitaan myös eläkkeelle lähtevien tilalle sekä kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. 

Lasten päivähoidossa työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen. Päivähoitoalan työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lastentarhanopettajista on pulaa lähes koko maassa. Pulaa on myös ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista sekä kaikkien ammattilaisten sijaisista.

Nuorisotyö on nykyään myös verkossa tehtävää työtä, ja nuorisotyön palveluja tarjoavien yritysten ja järjestöjen arvioidaan työllistävän enemmän henkilöstöä tulevaisuudessa. Sosiaaliala yleisesti on työllistänyt lähivuosien aikana koko ajan enemmän henkilöstöä.

Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneiden lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvää. Määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla yleisiä.

Myös terveydenhuoltoalan ammattilaisten työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa yhä enemmän johtuen väestön ikääntymisestä: tämä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa terveydenhuoltoalalla myös henkilöstön eläköityminen.

Missä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan, lapsi- ja perhetyön, nuoriso- ja vapaa-ajan ohajuksen, lääkealan tai hammastekniikan perustutkinnon. Myös oppisopimuskoulutus sekä useat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sairaanhoitoasosiaalialaa, kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä, vanhustyötä, kuntoutusohjausta- ja suunnittelua, viittomakielen tulkkausta, suun terveydenhuoltoa tai hammastekniikkaa. Yliopistoissa voi opiskella kasvatustieteitä, sosiaalitieteitä, psykologiaa, farmasiaa, eläinlääketiedettä, hammaslääketiedettä, lääketiedettä, terveystieteitä tai logopediaa.

» Tutustu terveydehuolto- ja sosiaalialan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 3.5.2018

Pukeudu oikein työhaastatteluun

Työhaastattelu… Mitä laittaa päälle? Syvä huokaus ja vilkaisu vaatekaappiin. Älä murehdi liikaa! Keräsimme viisi vinkkiä, jotka auttavat pukeutumaan oikein työhaastatteluun.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 31.1.2019

Animointialalta pelialalle

Nelly Sääksjärvi, 30, ei tiennyt lukion päätteeksi, mikä hänestä tulisi isona. Animointi- ja pelialan työtehtävissä toiminut Nelly on päätynyt nykyhetkeen monen mutkan kautta.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 3.6.2019

Viherrakentamisen SM-kilpailun voittajan mielestä alalla parasta on oman kädenjäljen näkeminen

Tuore kultamitalisti Wilhelmiina Saarijärvi, 20, kertoo kilpailun jälkeisistä tunnelmista sekä kivialan opinnoista.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi