Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Työn kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään ihmisläheistä työtä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin.

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Sosiaalipalveluilla tuetaan ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa sekä autetaan arjessa selviytymisessä. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, lasten päivähoito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö, vammaistyö ja toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalityöllä pyritään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Työllisyys

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät. Alan työllisyyttä pitää yllä sosiaalipalvelujen lakisääteisyys, mutta uusia työntekijöitä tarvitaan myös eläkkeelle lähtevien tilalle sekä kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. 

Lasten päivähoidossa työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen. Päivähoitoalan työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lastentarhanopettajista on pulaa lähes koko maassa. Pulaa on myös ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista sekä kaikkien ammattilaisten sijaisista.

Nuorisotyö on nykyään myös verkossa tehtävää työtä, ja nuorisotyön palveluja tarjoavien yritysten ja järjestöjen arvioidaan työllistävän enemmän henkilöstöä tulevaisuudessa. Sosiaaliala yleisesti on työllistänyt lähivuosien aikana koko ajan enemmän henkilöstöä.

Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneiden lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvää. Määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla yleisiä.

Myös terveydenhuoltoalan ammattilaisten työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa yhä enemmän johtuen väestön ikääntymisestä: tämä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa terveydenhuoltoalalla myös henkilöstön eläköityminen.

Missä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan, lapsi- ja perhetyön, nuoriso- ja vapaa-ajan ohajuksen, lääkealan tai hammastekniikan perustutkinnon. Myös oppisopimuskoulutus sekä useat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sairaanhoitoasosiaalialaa, kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä, vanhustyötä, kuntoutusohjausta- ja suunnittelua, viittomakielen tulkkausta, suun terveydenhuoltoa tai hammastekniikkaa. Yliopistoissa voi opiskella kasvatustieteitä, sosiaalitieteitä, psykologiaa, farmasiaa, eläinlääketiedettä, hammaslääketiedettä, lääketiedettä, terveystieteitä tai logopediaa.

» Tutustu terveydehuolto- ja sosiaalialan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 13.2.2019

Ohjelmointi on ongelmanratkaisua

Tuomas Nokkalalle, 29, koodaus oli aluksi harrastus, eikä hän osannut ajatella sitä tulevana uravaihtoehtona. Lukion jälkeen urapohdinnat tulivat kuitenkin ajankohtaisiksi, ja opiskelualaksi valikoitui tietotekniikka.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.1.2019

Luo pohja uralle Tallinnan yliopistossa

Monet suomalaisnuoret haaveilevat kansainvälisestä urasta, ja ajatus opinnoista ulkomailla houkuttelee. Tallinnan yliopisto on tunnettu kansainvälisyydestään. Yliopisto toivottaa joka vuosi tervetulleeksi 750 opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.1.2019

Suomalaisen tosi-tv:n kulisseissa

Carita von Rutenhjelm, 29, on työskennellyt monen suomalaisille tutun tosi-tv-ohjelman taustajoukoissa. Mitä kaikkea Caritan työhön tv-tuotannossa sisältyy?

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.