🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Aliupseerit toimivat Puolustusvoimissa erikoisosaamista ja erikoiskoulutusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä kuten kouluttajina ja järjestelmäasiantuntijoina. Aliupseereita toimii myös esimerkiksi kuljetus-, huolto- ja vartiointitehtävissä sekä sotilassoittajina ja sukeltajina.

Aliupseerit toimivat Puolustusvoimien palveluksessa monenlaisissa erikoisosaamista, erikoiskoulutusta ja kokemusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä. Työkenttä on laaja ja tehtävien kirjo melkoinen.

Aliupseereja työskentelee maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa. Maavoimissa aliupseerit toimivat ensisijaisesti kouluttajan tehtävissä ja

Lue lisää ammatista Aliupseeri

Puolustusvoimat.

Puolustusvoimien vahvana toivomuksena on, että hakijalla on toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai lukio suoritettuna sekä varusmiespalvelus, jonka aikana on käyty myös aliupseerikoulu tai reserviupseerikurssi.

Valituksi tulee pääsääntöisesti sellainen henkilö, joka täyttää jo valmiiksi kaikki edellä mainitut kriteerit. Mikäli valinta kohdistuu

Lue lisää ammatista Aliupseeri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset