Erikoisupseerit työskentelevät puolustusvoimien palveluksessa siviilitutkinnolla. He toimivat sotilasinsinööreinä, sotilasteknikoina, sotilaslääkäreinä, kapellimestareina tai sotilaspappeina. Erikoisupseerit käyttävät sotilasasuja ja heidän on omaksuttava puolustusvoimien työhön liittyvät erityispiirteet. Työssään he ovat tekemisissä erilaisten ihmisten ja

Lue lisää ammatista Erikoisupseeri

Erikoisupseerit ovat siviilissä tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat hakeutuneet Puolustusvoimien palvelukseen erikoisupseerin virkaan. Erikoisupseereja palvelee erikoisaloilla, joita ovat eläinlääkintäala, farmasia-ala, tekninen ala, lääkintäala, musiikkiala ja talousala.

Erikoisupseerit ovat esimerkiksi sotilasinsinöörejä, sotilaslääkäreitä,

Lue lisää ammatista Erikoisupseeri

Puolustusvoimat.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Erikoisupseeri

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 849 EUR
  • 5 849 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset