🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Art Director (AD) työskentelee yleensä mainostoimistossa, jossa hän vastaa mainosten kuvallisesta ideoinnista ja toteutuksesta. Työ voi kohdistua esimerkiksi lehtimainokseen, julisteeseen tai verkkosivuun. AD työskentelee tyypillisesti copywriterin kanssa. Ammatti edellyttää kuvallista ilmaisutaitoa, luovuutta ja ideointikykyä. Myös markkinoinnin ja

Lue lisää ammatista Art Director

Art Director (AD, graafinen suunnittelija) vastaa mainosten visuaalisen ilmeen ideoinnista ja toteutuksesta. Lisäksi hän vastaa nimetyistä asiakkaista ja projekteista. AD hahmottelee visuaalisen kokonaisratkaisun lehtimainoksiin, julisteisiin, esitteisiin, suoramainoksiin, tv- ja radiomainoksiin tai internetiin sekä suunnittelee tuotepakkauksia ja

Lue lisää ammatista Art Director

Mainostoimistot. Mediatoimistot. PR- ja viestintätoimistot. Graafisen muotoilun toimistot. Uusmediatoimistot. Markkinointiviestintää suunnittelevat ja toteuttavat toimistot. Eri alojen yritysten omat markkinointiosastot.

Art Directoriksi ei ole suoraa koulutusta. Ammatissa toimitaan soveltuvalla koulutuksella yleensä riittävän työkokemuksen hankkimisen jälkeen.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (entinen Taideteollinen korkeakoulu) voi opiskella graafista suunnittelua. Myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa voi opiskella graafista suunnittelua.

Lue lisää ammatista Art Director
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset