🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

 Asesepät valmistavat, korjaavat ja huoltavat aseita sekä niiden osia. Aseseppä toimii yleensä itsenäisenä yrittäjänä. Työssä vaaditaan käsityötaitoja, aseiden rakenteen ja tekniikan tuntemusta, aseita koskevan lainsäädännön tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Aseseppä huoltaa, korjaa ja valmistaa aseita sekä niiden osia. Aseseppiä työskentelee sekä itsenäisinä yrittäjinä omissa verstaissaan että työntekijöinä aseteollisuudessa. Aseseppä voi työskennellä myös puolustusvoimien palveluksessa.

Aseseppiä työllistävät verstaissa erilaisten aseiden kuten haulikoiden, kiväärien, pistoolien, revolverien ja ilma-aseiden

Lue lisää ammatista Aseseppä

Aseliikkeet. Asekorjaamot. Aseverstaat. Puolustusvoimat. Itsenäisinä yrittäjinä.

Asesepän koulutusta annetaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa aikuiskoulutuksena. Tutkinto on käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto artesaani. Tätä ennen on suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Asesepän ammattiin voi valmistua myös oppisopimuskoulutuksella hakeutumalla oppiin jonkin vanhemman asesepän verstaalle

Amm

Lue lisää ammatista Aseseppä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset