Asianajaja antaa oikeudellista neuvontaa yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä avustaa asianosaista tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Asianajaja voi olla itsenäinen yrittäjä, osakas yhtiömuotoisessa toimistossa tai toimia toisen palveluksessa tai julkisena oikeusavustajana. Työ on itsenäistä ja vaativaa asiantuntija- ja asiakaspalvelutyötä.

Lue lisää ammatista Asianajaja

Asianajaja antaa oikeudellisia neuvoja yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä hoitaa oikeudenkäyntejä. Asianajaja valvoo asiakkaansa etuja mm. erilaisia kauppoja ja sopimuksia tehtäessä sekä neuvoo asiakasta erilaisissa ristiriitatilanteissa yksityisten ihmisten, yritysten, valtiovallan tai kunnan kanssa.

Asianajaja on lakialan ammattilainen ja suojattu

Lue lisää ammatista Asianajaja

Asianajotoimistot. Asianajaja voi olla itsenäinen yrittäjä, osakas yhtiömuotoisessa toimistossa tai toimia toisen palveluksessa tai julkisena oikeusavustajana.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen maisteri. Sen lisäksi on suoritettava hyväksytysti asianajajaliiton järjestämä asianajajatutkinto.

Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi (VT) suorittamalla vuoden kestävä auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu.

Oikeustieteellisiä

Lue lisää ammatista Asianajaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset