🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Syyttäjä huolehtii siitä, että rikoksesta seuraa tuomioistuinkäsittely. Hän ohjaa rikosasian käsittelyä esitutkinnassa, suorittaa syyteharkinnan ja ajaa rikosoikeudellisen vastuun toteutumista oikeudenkäynnissä. Syyttäjiä työskentelee kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastoissa sekä erillisissä syyttäjänvirastoissa. Syyttäjältä edellytetään laintuntemuksen

Lue lisää ammatista Syyttäjä

Syyttäjän tehtävänä on vastata siitä, että rikoksesta seuraa tuomioistuinkäsittely. Hän ohjaa rikosasian käsittelyä esitutkinnassa, suorittaa syyteharkinnan ja ajaa rikosoikeudellisen vastuun toteutumista oikeudenkäynnissä. Syyttäjä huolehtii myös asianosaisten oikeusturvasta, eli siitä, ettei syyttömiä aseteta syytteeseen. Syyttäjä päättää itsenäisesti

Lue lisää ammatista Syyttäjä

Syyttäjiä työskentelee kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastoissa sekä erillisissä syyttäjänvirastoissa.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto.

Lähes kaikki syyttäjät ovat suorittaneet lisäksi vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun ja ovat siten saaneet varatuomarin (VT) arvon.

Syyttäjäksi voi päästä hakeutumalla apulaissyyttäjän tehtäviin, jotka ovat määräaikaisia, eri syyttäjäyksiköihin sijoitettuja koulutus- ja

Lue lisää ammatista Syyttäjä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset