🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Assistentti, yliopistot ja korkeakoulut

Assistentit tekevät yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkimustyötä sekä opettavat. Yleensä assistentit ovat jatko-opiskelijoita suorittamassa tieteellistä jatkotutkintoa. Työssä vaaditaan oman oppialan hallintaa ja opetustaitoja sekä kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn.

Assistentti tekee yliopistossa tieteellistä tutkimustyötä sekä harjoittaa siihen liittyviä jatko-opintoja. Assistentit tuottavat lisensiaattitöiden ja tohtorin väitöskirjojen muodossa huomattavan osan maassamme syntyvästä uudesta tieteellisestä tiedosta.

Assistentin tehtäviin kuuluu myös opetustyö. Tyypillisiä opetustehtäviä ovat esimerkiksi

Lue lisää ammatista Assistentti, yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistot. Korkeakoulut.

Assistentin toimeen vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta. Tällaisia ovat esimerkiksi filosofian maisteri, kasvatustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, taiteen maisteri, musiikin maisteri, lääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset