🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Eläintieteilijä on biologi, joka on usein erikoistunut jonkin tietyn eläinlajin tutkimiseen. Tutkimuskohteena voivat olla eläinten elinolot, käyttäytyminen tai yhtä hyvin elintoiminnot. Työtehtävät voivat vaihdella paljonkin, mutta yleensä työhön kuuluu suhteellisen paljon kenttätyötä. Työssä tarvitaan kykyä yhdistellä teoriatietoa käytäntöön, kiinnostusta

Lue lisää ammatista Eläintieteilijä

Eläintieteilijä tutkii eläinten rakennetta ja toimintaa. Rakenteiden ja niiden kehityksen tarkastelu luo perustan eläinkunnan järjestelmän ja eläinten sukulaisuussuhteiden ymmärtämiselle.

Eläintieteilijöiden työtehtävät voivat erota toisistaan paljonkin. Yleensä eläintieteilijä erikoistuu jonkin eläinlajin esimerkiksi kalojen tai lintujen tutkimiseen.

Lue lisää ammatista Eläintieteilijä

Valtion ympäristöhallinto. Yliopistot. Tutkimuslaitokset. Konsultti- ja tutkimusyritykset. Kunnat. Järjestöt.

 

Oulun yliopistossa voi opiskella eläintiedettä biologian laitoksella. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

 

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset