Sikalanhoitajan työ on pääasiassa eläinten hoitoa ja ruokintaa. Sikalanhoitajat toimivat sikatalouteen erikoistuneina yrittäjinä tai sikojen hoitajina vieraissa sikaloissa. Työssä tarvitaan huolellisuutta ja vastuullisuutta, sillä hoidon laatu vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, elintarvikkeiden laatuun ja sikalan taloudelliseen tuotokseen. Sikalanhoitajan

Lue lisää ammatista Sikalanhoitaja

Sikalanhoitaja vastaa eläinten hoidosta ja ruokinnasta. Sikalanhoitajana voi toimia joko yrittäjä tai palkattu sikalanhoitaja.

Sikalanhoitajan työnkuva riippuu sikalan tuotantosuunnasta. Tila voi olla erikoistunut porsastuotantoon, jolloin kasvatetut porsaat myydään lihasikaloihin tai lihantuotantoon. Porsaita tuottavassa sikalassa pääosa eläimistä on

Lue lisää ammatista Sikalanhoitaja

Sikalanhoitajat toimivat sikatalouteen erikoistuneina yrittäjinä tai sikojen hoitajina toisten omistamissa sikaloissa.

Toisella asteella voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.


 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset