Hakkurinkuljettajat työskentelevät bioenergia-alaan liittyvissä metsäalan töissä. Heidän tehtäviinsä kuuluu kaadettujen, karsittujen ja pinottujen puiden hakettaminen koneellisesti. Hake poltetaan voimaloissa ja lämmityslaitoksissa lämmön tai sähkön tai molempien tuottamiseksi. Ajettavat hakkurit ovat kuorma-autoja, joihin kuuluu nosturi ja haketin.

Lue lisää ammatista Hakkurinkuljettaja

Hakkurinkuljettaja työskentelee metsäalan töissä, jotka liittyvät bioenergian alkutuotantoon. Tehtäviin kuuluu kaadettujen ja pilkottujen puiden hakettaminen koneellisesti pieniksi paloiksi, hakkeeksi. Haketta käytetään energianlähteenä lämmön ja sähkön tuotannossa voimaloissa ja aluelämpölaitoksissa sekä lämmön tuotantoon suurissa kiinteistöissä.

Hakkurinkul

Lue lisää ammatista Hakkurinkuljettaja

Hakkurinkuljettajat työskentelevät metsäkoneyrityksissä tai koneyrittäjinä.

 

Hakkurinkuljettajalle soveltuu toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava metsäalan perustutkinto.

Perustutkinnossa voi suuntautua metsäenergian tuotantoon, jolloin tutkintonimike on metsäenergian tuottaja. Metsätalouteen suuntautuen tutkintonimike on metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäkoneenkuljetukseen suuntautuen metsäkoneenkuljettaja,

Lue lisää ammatista Hakkurinkuljettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset