🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Metsurin työtehtävät vaihtelevat vuodenaikojen ja työkohteiden mukaan. Metsureita työskentelee muun muassa metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan yritysten palveluksessa sekä yrittäjinä. Metsurilta edellytetään metsäluonnon tuntemusta, metsätöissä käytettävien koneiden ja työvälineiden hallintaa, itsenäistä työskentelyotetta sekä hyvää kuntoa.

Metsurin työtehtävät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Työ koostuu hakkuista, metsänviljelystä, taimikonhoidosta ja metsänparannustöistä. Osa metsureista tekee erilaisia metsäalan suunnittelutöitä.

Hakkuu käsittää puun kaadon, karsinnan ja katkonnan puutavaralajeiksi raakapuun käyttötarkoituksen mukaan. Metsurit poistavat myös puita, jotka ovat liian suuria

Lue lisää ammatista Metsuri

Metsureita työskentelee metsänhoitoyhdistysten, Metsähallituksen, metsäteollisuusyritysten ja yksityisten metsätalousyrittäjien palveluksessa sekä yrittäjinä.

Toisella asteella voi suorittaa metsäalan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös metsäkoneenkuljettajan ja metsätalousyrittäjän ammattitutkinnot sekä metsäkoneenkuljettajan ja metsämestarin erikoisammattitutkinnot.

Metsureille järjestetään alan oppilaitoksissa jatko- ja

Lue lisää ammatista Metsuri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset