Palkka ja tietoa ammatista Metsätalouden harjoittaja

Metsätalouden harjoittajien työ on metsänhoitoa, puunkorjuuta ja puun myyntiä. Metsänhoitajat ovat yrittäjiä, jotka omistavat metsät, joissa työskentelevät. Tehtäviin kuuluu sekä suunnittelua että toteutusta. Metsätalouden harjoittaja tarvitsee monenlaisia tietoja ja taitoja tekniikasta yrittäjyyteen. Työssä tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta sekä

Lue lisää ammatista Metsätalouden harjoittaja

Metsätalouden harjoittajan työ on metsänhoitoa ja puunkorjuuta. Metsätalouden harjoittajat omistavat metsät, joissa he työskentelevät. Tehtäviin kuuluu sekä suunnittelu- että toteutustöitä.

Metsätalouden harjoittajan työnkuva riippuu hänen hoitamansa metsäalueen koosta. Osa tekee itse kaikki tarvittavat metsätyöt suunnittelusta alkaen. Keskimääräistä

Lue lisää ammatista Metsätalouden harjoittaja

Metsätaloudenharjoittajat ovat yrittäjiä, jotka työskentelevät omilla metsätiloillaan.

Suurimman osan maamme metsistä omistavat perheet.

Useimmilla metsätalouden harjoittajilla on jokin muu ammatti tai elinkeino tukenaan, esimerkiksi maanviljelys tai palkkatyö. Monet työskentelevät kausiluontoisesti myös oman tilansa ulkopuolella.

Metsäalan perustutkinnon voi suorittaa toisella asteella. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voi suorittaa myös metsäkoneenkuljettajan ja metsätalousyrittäjän ammattitutkinnot sekä metsäkoneenkuljettajan ja metsämestarin erikoisammattitutkinnot.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa luonnonvara-alan

Lue lisää ammatista Metsätalouden harjoittaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset