🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluvat puun kaato, istutukset ja näihin liittyvät työt. Työssä käytetään monitoimikonetta, kuormatraktoria tai kaivinkonetta. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat tehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät koneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Työ on itsenäistä ja vastuullista. Ammatissa on sopeuduttava

Lue lisää ammatista Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettajan työ on koneellista puunkorjuuta, koneellista metsänuudistamista ja -hoitoa sekä erilaisia metsässä tehtäviä kaivinkonetöitä.

Metsätyömaalla työskentelee yleensä yksi tai kaksi konetta. Erilaisia metsäkoneita ovat harvesterit (kaato-, karsimis- ja katkomiskoneet eli ns. monitoimikoneet), kuormatraktorit, ns. yhdistelmäkoneet

Lue lisää ammatista Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkonealan työpaikat ovat pieniä tai keskisuuria koneyrityksiä, joissa usein myös yrityksen omistaja työskentelee samoissa töissä työntekijöiden kanssa. Metsäkoneyritysten urakanantajia ovat metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset.

Metsäalan perustutkinto voidaan suorittaa toisella asteella. Tutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös metsäkoneenkuljettajan ja metsätalousyrittäjän ammattitutkinnot sekä metsäkoneenkuljettajan ja metsämestarin erikoisammattitutkinnot.

Jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään mm.

Lue lisää ammatista Metsäkoneenkuljettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset