🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Metsänhoitajat työskentelevät mm. metsäsektorin asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina. Työpaikkoja on metsäteollisuudessa, metsä- ja ympäristöalan hallinnossa, metsäalan järjestöissä sekä konsulttiyrityksissä. Ammatissa tarvitaan metsäalan asiantuntemusta, johtamis-, suunnittelu ja organisointitaitoja, esitystaitoa ja oma-aloitteisuutta.

Metsänhoitajan työtehtävät vaihtelevat huomattavasti työnantajan ja toimenkuvan mukaan. Työkenttä kattaa kaiken puun kasvatuksesta valmiiden tuotteiden markkinointiin, ja toisaalta metsäluonnon suojelusta valtionhallintoon.

Yksityismetsätaloudessa työ voi olla vaikkapa koulutus- ja neuvontatilaisuuksien järjestämistä, esimiestehtäviä, viranomaistehtäviä,

Lue lisää ammatista Metsänhoitaja

Metsäteollisuus. Metsäalan oppilaitokset. Yliopistot. Tutkimuslaitokset. Metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatiot. Metsä- ja ympäristöalan hallinto. Metsäalan järjestöt. Metsäalan konsulttiyhtiöt. Kansainväliset järjestöt ja kehitysyhteistyö. Kunnat.

Metsäala on hyvin kansainvälinen.

Metsätieteitä voi opiskella Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Metsänhoitajan arvonimeen oikeuttaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset