Hallintolakimies toimii julkisen hallinnon tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellisten asioiden tuntemusta ja osaamista. Hallintolakimiehiä työskentelee muun muassa valtiolla ja kunnilla. Ammatti edellyttää laintuntemuksen lisäksi kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä yhteistyötaitoja ja neuvottelutaitoja.

Hallintolakimies toimii julkisen hallinnon tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellisten asioiden asiantuntemusta ja osaamista. Työnantajana voi olla valtio, kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö.

Hallintolakimiehen tehtäviä ovat esimerkiksi lausuntojen, vastineiden, valitusten, sopimusten ja muiden asiakirjojen laatiminen sekä näihin liittyvä

Lue lisää ammatista Hallintolakimies

Hallintolakimiehiä toimii valtion, kuntien ja muun julkisen hallinnon palveluksessa.

 

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen maisteri.

Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi suorittamalla vuoden kestävä auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu.

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtori tutkinnot.

 Lue lisää ammatista Hallintolakimies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Hallintolakimies tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 537 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Hallintolakimies

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 537 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset