Järjestöjohtaja vastaa järjestön toiminnan johtamisesta tai jostakin tehtäväalueesta. Tehtäviin kuuluu esimiestyötä, kehittämistä, suunnittelua ja yhteydenpitoa sidosryhmiin. Työpaikkoja ovat järjestöt. Ammatissa tarvitaan johtamistaitoja ja toimialan tuntemusta.

Järjestöjohtaja työskentelee järjestön johtotehtävissä ja vastaa asemastaan riippuen koko järjestön tai jonkin sen osa-alueen toiminnasta. Työssä on keskeistä organisoida oman vastuualueen toiminta mahdollisimman hyvin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet asettaa järjestön (yhdistyksen) hallitus ja säännöt.

Järjestöt ovat organisaatioita,

Lue lisää ammatista Järjestöjohtaja

Järjestöt. Elinkeinoelämän järjestöt. Työnantajajärjestöt. Ammattialajärjestöt. Ammattiliitot. Ammattijärjestöt. Ammattiyhdistykset. Kulttuurijärjestöt. Nuorisojärjestöt. Terveysjärjestöt. Sosiaalijärjestöt. Potilasjärjestöt. Urheilujärjestöt. Liikuntajärjestöt. Opiskelijajärjestöt. Eläkeläisjärjestöt. Tiedejärjestöt. Ympäristöjärjestöt.

Lue lisää ammatista Järjestöjohtaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset