🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Järjestöjohtaja vastaa järjestön toiminnan johtamisesta tai jostakin tehtäväalueesta. Tehtäviin kuuluu esimiestyötä, kehittämistä, suunnittelua ja yhteydenpitoa sidosryhmiin. Työpaikkoja ovat järjestöt. Ammatissa tarvitaan johtamistaitoja ja toimialan tuntemusta.

Järjestöjohtaja työskentelee järjestön johtotehtävissä ja vastaa asemastaan riippuen koko järjestön tai jonkin sen osa-alueen toiminnasta. Työssä on keskeistä organisoida oman vastuualueen toiminta mahdollisimman hyvin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet asettaa järjestön (yhdistyksen) hallitus ja säännöt.

Järjestöt ovat organisaatioita,

Lue lisää ammatista Järjestöjohtaja

Järjestöt. Elinkeinoelämän järjestöt. Työnantajajärjestöt. Ammattialajärjestöt. Ammattiliitot. Ammattijärjestöt. Ammattiyhdistykset. Kulttuurijärjestöt. Nuorisojärjestöt. Terveysjärjestöt. Sosiaalijärjestöt. Potilasjärjestöt. Urheilujärjestöt. Liikuntajärjestöt. Opiskelijajärjestöt. Eläkeläisjärjestöt. Tiedejärjestöt. Ympäristöjärjestöt.

Lue lisää ammatista Järjestöjohtaja

Johtotehtävissä voidaan toimia useilla korkeakoulututkinnoilla. Soveltuva korkeakoulututkinto riippuu järjestön toimialasta sekä tehtävästä ja vastuualueesta.

Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi hallintotieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon hallintotieteiden maisteri. Kauppatieteitä opiskellen ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden

Lue lisää ammatista Järjestöjohtaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset