Kirjastonhoitaja on tiedonhaun ja tiedonhallinnan ammattilainen, jonka työnkuvaan vaikuttaa kirjaston koko. Kirjastonhoitaja on usein esimiesasemassa. Tehtäviin kuuluu suunnittelua, aineiston hankintaa, tietopalvelutyötä jne. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, tiedonhakutaitoja, järjestelmällisyyttä ja yleissivistystä.

Kirjastonhoitaja on tiedonhaun ja tiedonhallinnan ammattilainen, jonka työtehtävät riippuvat kirjaston tyypistä, koosta ja kokoelmien laajuudesta. Suurissa kirjastoissa aineistot on jaettu osastoihin ja kirjastonhoitajia on useita.

Kirjaston koko vaikuttaa siihen, missä määrin kirjastonhoitaja voi työtehtävissään erikoistua. Kirjastonhoitaja voi vastata

Lue lisää ammatista Kirjastonhoitaja

Kirjastonhoitajien työpaikat ovat kunnallisissa, tieteellisissä, yritys- ja erikois- sekä erilaisten laitosten kirjastoissa.

 

Korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatiotutkimuksen opinnot. Informaatiotutkimus voi olla joko pää- tai sivuaineena.

Kirjasto- ja informaatioalan tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Tampereen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden

Lue lisää ammatista Kirjastonhoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kirjastonhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 795 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 785 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 854 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kirjastonhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 27% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 2 795 EUR
  • 3 850 EUR
  • 2 785 EUR
  • 2 854 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset