Kuluttajaneuvoja avustaa ja neuvoo asiakasta ongelmatilanteissa, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden ostamiseen elinkeinonharjoittajalta. Työhön kuuluu kuluttajan avustamista valitustilanteissa ja neuvottelemista elinkeinonharjoittajan kanssa sekä yleistä kuluttajavalistusta ja seurantaa. Kuluttajaneuvojan on tunnettava hyvin kuluttajan ja myyjän

Lue lisää ammatista Kuluttajaneuvoja

Kuluttajaneuvoja pyrkii työllään parantamaan kuluttajien tietoja ja taitoja, jotta nämä oma-aloitteisesti pystyisivät selviytymään kulutusyhteiskunnan vaatimuksista. Kuluttajaneuvojan tehtäviin kuuluvat yleinen kuluttajavalistus, henkilökohtainen neuvonta, kuluttajan avustaminen valitustilanteissa, kuluttajaneuvontaan liittyvät seurantatehtävät sekä

Lue lisää ammatista Kuluttajaneuvoja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Maistraatit. Yritykset.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset