Kuluttajaneuvoja avustaa ja neuvoo asiakasta ongelmatilanteissa, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden ostamiseen elinkeinonharjoittajalta. Työhön kuuluu kuluttajan avustamista valitustilanteissa ja neuvottelemista elinkeinonharjoittajan kanssa sekä yleistä kuluttajavalistusta ja seurantaa. Kuluttajaneuvojan on tunnettava hyvin kuluttajan ja myyjän

Lue lisää ammatista Kuluttajaneuvoja

Kuluttajaneuvoja pyrkii työllään parantamaan kuluttajien tietoja ja taitoja, jotta nämä oma-aloitteisesti pystyisivät selviytymään kulutusyhteiskunnan vaatimuksista. Kuluttajaneuvojan tehtäviin kuuluvat yleinen kuluttajavalistus, henkilökohtainen neuvonta, kuluttajan avustaminen valitustilanteissa, kuluttajaneuvontaan liittyvät seurantatehtävät sekä

Lue lisää ammatista Kuluttajaneuvoja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Maistraatit. Yritykset.

 

Kuluttajaneuvojien koulutustaustat vaihtelevat. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi oikeustieteelliset, kaupalliset, hallinnolliset, tekniikan alan tai kotitalousalan tutkinnot.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen kandidaatti.

Yliopistoissa voi

Lue lisää ammatista Kuluttajaneuvoja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset