Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kuntakonsernia ja toimia kunnan johtavana henkilönä. Kuntien elinvoiman kehittäminen ja ylläpito, kuntalaisten hyvinvointi sekä kuntakonsernin tehokas johtaminen ovat tärkeitä työtä ohjaavia arvoja. Kunnanjohtajan virassa hyvät yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Kunnanjohtajan virka on

Lue lisää ammatista Kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan työhön kuuluu kunnan asioista huolehtimista yhteistyössä eri sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa. Kunnanjohtajan työhön kuuluu myös alaisista huolehtiminen ja työtehtävien organisointi. Kunnanjohtajan on nimensä mukaisesti johtaja eli työ on mitä suurimmissa määrin esimiestyötä.

Kunnanjohtaja on mukana monessa kuntaa koskevissa asioissa

Lue lisää ammatista Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja toimii kuntakonsernin johtajan tehtävässä.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kunnanjohtaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
7 361 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
7 446 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
7 152 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Kunnanjohtaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 7 361 EUR
  • 7 152 EUR
  • 7 446 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset