Lääkärin tehtävänä on auttaa potilaitaan näiden sairauksien tunnistamisessa ja hoidossa. Keskeistä on sairauden tai vamman oikea diagnoosi, jonka perusteella lääkäri päättää annettavasta hoidosta. Työpaikkoja on terveyskeskuksissa, sairaaloissa, lääkäriasemilla ja yksityislääkäreiden omilla vastaanotoilla. Ammatti on erittäin vastuullinen ja edellyttää

Lue lisää ammatista Lääkäri

Lääkäri auttaa potilaitaan näiden sairauksien tunnistamisessa ja hoidossa. Lääkärin työhön kuuluu olennaisesti myös sairauksien ennaltaehkäisy ja terveiden elintapojen edistäminen. Lääkäri voi työskennellä erikoistumisalansa mukaisesti mm. yleislääkärinä, psykiatrina, kirurgina tai tutkijana.

Lääkärin työn keskeisenä lähtökohtana on potilaan taudin

Lue lisää ammatista Lääkäri

Sairaalat. Terveyskeskukset. Lääkäriasemat. Yksityisvastaanotot. Opetus ja tutkimus eri oppilaitoksissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Vakuutusyhtiöt. Lääketeollisuus. Puolustusvoimat. Valtionhallinto.

Suurin osa lääkäreistä työskentelee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on lääkärin perustutkinto. Lääkäreitä koulutetaan Helsingin, Itä-Suomen (Kuopion kampus), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Lääkäreille myönnetään lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan

Lue lisää ammatista Lääkäri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Lääkäri tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
6 869 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
6 781 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
6 964 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Lääkäri

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Kunnallisella sektorilla palkka on 38% korkeampi kuin valtiosektorilla
  • 6 869 EUR
  • 4 272 EUR
  • 6 781 EUR
  • 6 964 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset