🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Samankaltaiset ammatit: Amanuenssi Apulaisylilääkäri Apteekkari

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja toimii ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoryhmässä. Työpaikkoja on ensihoito- ja sairaankuljetusyksikössä sekä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla. Kiireelliset ja odottamattomat työtehtävät edellyttävät nopeaa päätöksentekokykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat työskentelevät lääkintävahtimestarin tai sairaankuljettajan nimikkeellä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla sekä leikkaus-, anestesia- ja ortopedisillä osastoilla. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajien työtehtävät vaihtelevat eri työpaikoissa.

Ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköissä lääkintävahtimestari osallistuu

Lue lisää ammatista Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat työskentelevät sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, leikkaus-, anestesia- ja ortopedisillä osastoilla, terveyskeskusten päivystyksissä ja muilla osastoilla sekä sairaankuljetusyksiköissä.

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia työskentelee myös yksityisissä sairaankuljetusyrityksissä sekä palo- ja

Lue lisää ammatista Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Pelastusopiston pelastajatutkintoon sisältyy myös sairaankuljetus.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 249 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 249 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset