Mainospäällikkö vastaa yrityksen mainonnasta ja johtaa mainososaston toimintaa. Ammatissa on tunnettava hyvin oman yrityksen toimiala, tuotteet ja asiakkaat. Työssä tarvitaan tietoja markkinoinnista ja mainonnasta sekä johtamis-, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.

Mainospäällikkö vastaa suuremmassa yrityksessä yrityksen mainonnasta ja johtaa mainososaston toimintaa. Mainospäälliköitä ja mainososastoja on lähinnä suuryrityksissä. Mainonta on yhä yleisemmin ulkoistettu mainostoimistojen tehtäväksi. Jos yrityksessä ei ole omaa mainososastoa tai vastaavaa, mainospäällikkö on mainontaa koordinoiva taho.

Mainonta on osa

Lue lisää ammatista Mainospäällikkö

Suurempien yritysten omat mainososastot tai markkinointiosastot.

 

Mainospäälliköillä on yleensä jokin kaupallisen alan koulutus. Mainospäälliköllä voi olla myös yrityksen toimialaan liittyvä koulutus sekä markkinointiin ja mainontaan liittyvää jatkokoulutusta. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän koulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla.

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä ja suorittaa ylemmän

Lue lisää ammatista Mainospäällikkö
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset