Meklarit välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia pörssissä. Meklari voi hoitaa myös asiakassuhteita ja antaa sijoitusneuvoja. Muita työpaikkoja ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja arvopaperiliikkeet. Ammatissa tarvitaan kansantaloustieteen sekä kaupan ja rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Tehtävien hoito edellyttää mm. pitkäjännitteisyyttä sekä

Lue lisää ammatista Meklari

Meklarit välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia muun muassa pörssissä. Arvopapereita ovat esimerkiksi osakeyhtiöiden osakkeet, osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat. Työn tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja kassaan tuleva välityspalkkio.

Tyypillisesti meklari tekee toimeksiantojen perusteella osto- ja myyntitarjouksia

Lue lisää ammatista Meklari

Pörssi. Pankit. Pankkiiriliikkeet. Arvopaperiliikkeet.

Yliopistojen kauppatieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Yliopistojen yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla voi opiskella pääaineena kansantaloustiedettä. Tutkinto on valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden

Lue lisää ammatista Meklari
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset