Myyntipäällikkö johtaa yrityksen myyntiosaston toimintaa. Hän organisoi myyntiä ja seuraa raporttien avulla sen kehitystä. Myyntipäälliköitä työllistävät myös tavaratalot. Työssä tarvitaan myytävien tuotteiden tuntemusta, kaupanteon hallintaa ja tulosvastuullisuutta. Kaupanteko edellyttää myös kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä. Kaupan alan työssä korostuvat

Lue lisää ammatista Myyntipäällikkö

 

Myyntipäällikkö tai myyntijohtaja johtaa yrityksen myyntiosaston toimintaa. Hän suunnittelee myyntikampanjoita ja laatii myyntitavoitteita sekä organisoi myyntiä ja seuraa raporttien avulla myynnin kehitystä.

Myyntipäällikön vastuualue saattaa muodostua alueellisesti tai sitten tuotteen tai asiakkaiden mukaan. Tällöin nimikkeitä voivat olla alue- tai

Lue lisää ammatista Myyntipäällikkö

Yritysten myyntiosastot ja vähittäiskaupan yritykset kuten tavaratalot.

Myyntipäälliköillä on yleensä jokin kaupallisen alan koulutus. Heillä voi olla myös jokin yrityksen toimialaan liittyvä koulutus, kuten esimerkiksi lääkealalla terveydenhuoltoalan koulutus.

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti, voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla.

Ammattikorkeakouluiss

Lue lisää ammatista Myyntipäällikkö
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset