🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palveluesimiehen työtehtävät ovat laajat. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi päivittäisen toiminnan organisointi ja kehittäminen, osaamisen johtaminen, talouden seuranta ja työntekijöiden ohjaaminen. Ammatinharjoittajalla olisi hyvä olla vankka asiakaspalvelukokemus, hyvät organisointikyvyt, taito tulla toimeen ihmisten kanssa ja kykyä toimia

Lue lisää ammatista Palveluesimies

Palveluesimies vastaa palveluiden tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa omalta osaltaan yksikön talousarviosuunnittelusta, talouden seurannasta ja raportoinnista. Eduksi katsotaan aikaisempi esimieskokemus.

Palveluesimiehet voivat työskennellä  muun muassa siivousyrityksissä,

Lue lisää ammatista Palveluesimies

Palveluesimies voi taustakoulutuksesta riippuen työskennellä esimerkiksi terveydenhuollossa, kiinteistöhuollossa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Yleisimpiä työpaikkoja ovat sosiaali- ja terveysalan yritykset, asumispalveluyksiköt, koulut, siivousalan yritykset ja rakennusalan yritykset.

Palveluesimiehen työhön voi päästä monella eri tapaa.Palveluesimiehen työssä tärkeintä on sen alan tuntemus, johon palveluesimiestä etsitään, sekä kykeneminen esimiestehtäviin.Esimerkiksi rakennuspalvelualan palveluesimiehen tehtäviin käy rakennusinsinöörin koulutus.

Palveluesimiehenä työskentelevät ovat opiskelleet muun muassa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää ammatista Palveluesimies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Palveluesimies tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 687 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 672 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 819 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Palveluesimies

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 14% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 687 EUR
  • 4 267 EUR

Valtiosektorilla palkka on 14% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 672 EUR
  • 4 274 EUR

Valtiosektorilla palkka on 10% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 819 EUR
  • 4 241 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset