Palvelumuotoilijat muotoilevat yritysten tarjoamia palveluja sekä kuntien ja valtion julkisia palveluja käyttäjälähtöisemmiksi sekä parantavat palvelukokemusta ja asiakaskokemusta. Tehtäviin kuuluu tiedonkeruuta, analysointia, ideointia ja suunnittelua. Työpaikkoja on esimerkiksi muotoilutoimistoissa ja palvelualojen yrityksissä. Työssä tarvitaan

Lue lisää ammatista Palvelumuotoilija

Palvelumuotoilija ideoi, kehittää ja suunnittelee palveluja muotoilun menetelmin. Työn tavoitteena on palvelun ja palvelukokemuksen suunnittelu käyttäjälähtöiseksi niin, että se vastaa käyttäjien tarpeita sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Tavoitteena voi olla myös parantaa asiakaskokemusta, tehostaa prosesseja, luoda uusia palveluja

Lue lisää ammatista Palvelumuotoilija

Palvelumuotoilutoimistot. Muotoilutoimistot. Suunnittelu- ja konsultointitoimistot. Mainostoimistot. Arkkitehtitoimistot. Maisema-arkkitehtitoimistot. Palvelualojen yritykset. Yritykset. Kunnat. Valtio. Yrittäjänä.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset